Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 15/04/2019

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thanh Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   T_DH9 10L T_DH9   T_DH7
2 10T T_DH9 10L T_DH9   T_DH7
3 T_DH7 T_DH9   T_DH9 10L T_DH7
4 T_DH7 T_DH8 T_DH8 T_DH8 10L 10T
5 T_DH7 T_DH8 T_DH8 T_DH8   10T

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 08-04-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn