SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 14/08/2017


SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG                        
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT                    
            Lịch học vào các buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ    
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG   Vì các em chưa học tăng tiết, nên tranh thủ các buổi chiều cho các em học nghề
                           
STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp  Đăng ký nghề Lop nghe   Lớp nghề SS Giáo viên dạy Ngày học Tăng buổi Phòng
1 Đỗ Minh Anh 29/07/2001 x 11A1 Điện D5   D1 37 Huỳnh Minh Luân Thứ 3 Thứ 2 TN Lý
2 Lê Trần Mai Anh 07/12/2001 x 11A1 Điện D5   D2 39 Phạm Văn Ần Thứ 3 Thứ 2 Phòng 9
3 Lương Kiều Anh 16/10/2001 x 11A1 Điện D5   D3 36 Huỳnh Minh Luân Thứ 6 Thứ 4 Phòng 9
4 Trần Phương Anh 22/12/2001 x 11A1 Điện D5   D4 40 Phạm Văn Ần Thứ 6 Thứ 4 TN Lý
5 Trương Thanh Duy 06/01/2001   11A1 Điện D5   D5 41 Huỳnh Minh Luân Thứ 7 Thứ 5 TN Lý
6 Nguyễn Ái Duyên 29/11/2001 x 11A1 Điện D5   T1 36 Huỳnh Tấn Lợi Thứ 3 Thứ 4 Tin học 3
7 Huỳnh Thái Dương 01/12/2001   11A1 Điện D5   T2 34 Huỳnh Thanh Phong Thứ 3 Thứ 6 Tin học 1
8 Nguyễn Thành Đạo 10/08/2001   11A1 Điện D5   T3 37 Ng Thị Ngọc Phương Thứ 3 Thứ 6 Tin học 2
9 Huỳnh Phan Nhật Hà 30/05/2001 x 11A1 Điện D5   T4 39 Huỳnh Tấn Lợi Thứ 6 Thứ 5 Tin học 3
10 Trần Nhựt Hào 16/04/2001   11A1 Điện D5              
11 Trần Thị Mỹ Hạnh 23/01/2001 x 11A1 Tin T2              
12 Phạm Gia Hân 16/03/2001 x 11A1 Điện D5              
13 Mai Hồ Hiếu 01/04/2001   11A1 Điện D5   Chú ý: Các em trong đội tuyển HSG, không học nghề thì báo lại cho Thầy Lợi
14 Trần Thị Như Huỳnh 13/07/2001 x 11A1 Tin T2   tại phòng tin học 3, trong giờ giải lao sau hai tiết học buối sáng.  
15 Chiêm Quốc Hưng 22/07/2001   11A1 Điện D5              
16 Đổng Hữu Khang 23/07/2001   11A1 Điện D5              
17 Tạ Quốc Khang 13/01/2001   11A1 Tin T2              
18 Nguyễn Quang Khải 15/01/2001   11A1 Điện D5              
19 Trần Đăng Khoa 06/11/2001   11A1 Tin T2              
20 Tạ Trần Tuyết Linh 02/10/2001 x 11A1 Điện D5              
21 Huỳnh Trà Mi 15/05/2001 x 11A1 Điện D5              
22 Hoàng Phương Nam 08/08/2001   11A1 Điện D5              
23 Đinh Nguyễn Trang Ngân 08/12/2001 x 11A1 Điện D5              
24 Lý Thảo Ngân 10/02/2001 x 11A1 Điện D5              
25 Bùi Như Ngọc 14/04/2001 x 11A1 Điện D5              
26 Lý Huỳnh Như Ngọc 10/03/2001 x 11A1 Điện D5              
27 Trương Vĩnh Ánh Ngọc 08/04/2001 x 11A1 Điện D5              
28 Thạch Phương Nguyên 06/06/2001   11A1 Tin T2              
29 Nguyễn Thượng Nhân 10/04/2001   11A1 Điện D5              
30 Nguyễn Minh Nhật 10/01/2001   11A1 Điện D5              
31 Trần Ngọc Bích Như 30/10/2001 x 11A1 Điện D5              
32 Nguyễn Minh Nhựt 10/01/2001   11A1 Tin T2              
33 Trương Tấn Phát 12/04/2001   11A1 Điện D5              
34 Nguyễn Tâm Phúc 07/04/2001   11A1 Điện D5              
35 Đỗ Vũ Minh Quân 16/11/2001   11A1 Điện D5              
36 Lê Thị Phương Quỳnh 22/12/2001 x 11A1 Điện D5              
37 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 13/01/2001 x 11A1 Điện D5              
38 Huỳnh Đức Thắng 04/04/2001   11A1 Điện D5              
39 Huỳnh Thủy Tiên 14/11/2001 x 11A1 Điện D5              
40 Nguyễn Huỳnh Huyền Trâm 16/09/2001 x 11A1 Điện D5              
41 Nguyễn Minh Triết 20/03/2001   11A1 Điện D5              
42 Mai Huỳnh Thanh Tuyền 10/01/2001 x 11A1 Điện D5              
43 Trần Thanh Tuyền 14/04/2001 x 11A1 Tin T2              
44 Lâm Kiến Tường 30/03/2001   11A1 Điện D5              
45 Đỗ Bảo Uyên 12/08/2001 x 11A1 Điện D5              
46 Nguyễn Thảo Vy 23/01/2001 x 11A1 Điện D5              
47 Phạm Hoàng Thiện Vỹ 03/07/2001   11A1 Điện D5              
48 Bành Mỹ Xuân 01/02/2001 x 11A1 Điện D5              
1 Tô Minh An 06/11/2001   11H1 Điện D2              
2 Đinh Nguyễn Minh Anh 18/01/2001 x 11H1 Điện D2              
3 Phan Vũ Đức Anh 02/09/2001   11H1 Tin T4              
4 Nguyễn Ngọc Ánh 26/05/2001 x 11H1 Tin T4              
5 Trần Vi Bình 11/11/2001   11H1 Tin T4              
6 Phạm Trương Hoàng Châu 07/07/2001 x 11H1 Tin T4              
7 Ngô Hải Đăng 31/07/2001   11H1 Điện D2              
8 Võ Hương Giang 22/09/2001 x 11H1 Tin T4              
9 Đinh Thị Thu Hà 21/05/2001 x 11H1 Tin T4              
10 Mai Hồng Hạnh 29/08/2001 x 11H1 Điện D2              
11 Tạ Bùi Đức Huy 04/10/2001   11H1 Điện D2              
12 Ngô Thị Tố Huyền 28/02/2001 x 11H1 Tin T4              
13 Trần Lan Hương 01/01/2001 x 11H1 Điện D2              
14 Hồ Hoàng Khôi 04/05/2001   11H1 Tin T4              
15 Nguyễn Trung Kiên 02/11/2001   11H1 Điện D2              
16 Nguyễn Trần Phương Lan 03/03/2001 x 11H1 Tin T4              
17 Nguyễn Đình Minh Lực 11/06/2001   11H1 Tin T4              
18 Nguyễn Trần Hữu Minh 12/10/2001   11H1 Điện D2              
19 Tân Huỳnh Khả Nhi 04/08/2001 x 11H1 Tin T4              
20 Trần Thị Cà Phi 10/06/2001 x 11H1 Tin T4              
21 Bùi Hoàng Phúc 06/02/2001   11H1 Tin T4              
22 Huỳnh Thanh Quang 10/01/2001   11H1 Điện D2              
23 Nguyễn Nhật Quang 12/09/2001   11H1 Điện D2              
24 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 22/09/2001 x 11H1 Điện D2              
25 Lâm Nhật Tân 20/10/2001   11H1 Điện D2              
26 Mạc Khiết Thanh 06/05/2001 x 11H1 Tin T4              
27 Võ Thị Thanh Thảo 10/03/2001 x 11H1 Tin T4              
28 Nguyễn Phước Thắng 06/11/2001   11H1 Tin T4              
29 Nguyễn Anh Thư 10/06/2001 x 11H1 Tin T4              
30 Lý Cẩm Tiên 27/08/2001 x 11H1 Tin T4              
31 Mai Kiên Toàn 19/01/2002   11H1 Tin T4              
32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12/08/2001 x 11H1 Tin T4              
33 Nguyễn Thành Trung 03/01/2001   11H1 Tin T4              
34 Tăng Khánh Trung 25/10/2001   11H1 Điện D2              
35 Đoàn Thái Tuyền 29/04/2001 x 11H1 Tin T4              
36 Trương Thị Ánh Tuyết 19/09/2001 x 11H1 Tin T4              
37 Nguyễn Việt Tùng 23/01/2001   11H1 Tin T4              
1 Lương Nguyễn Đức Anh 02/03/2001   11H2 Điện D1              
2 Huỳnh Gia Bảo 29/09/2001 x 11H2 Điện D1              
3 Lý Thái Bảo 26/07/2001   11H2 Điện D1              
4 Nguyễn Gia Bảo 12/03/2001   11H2 Điện D1              
5 Đỗ Hồng Cẩm 21/11/2001 x 11H2 Điện D1              
6 Bùi Thị Thùy Dung 29/11/2001 x 11H2 Điện D1              
7 Nguyễn Thanh Anh Duy 17/06/2001   11H2 Điện D1              
8 Nguyễn Anh Hào 02/01/2000   11H2 Điện D1              
9 Đặng Thị Bé Huyền 30/09/2001 x 11H2 Điện D1              
10 Lê Cao Tuấn Hưng 22/02/2001   11H2 Điện D1              
11 Trương Minh Trọng Hy 27/05/2001   11H2 Điện D1              
12 Ngô Dương Kha 10/10/2001   11H2 Điện D1              
13 Lê Thái Mỹ Khánh 13/03/2001 x 11H2 Điện D1              
14 Lâm Minh Khôi 01/04/2001   11H2 Điện D1              
15 Trần Thị Khánh Linh 24/11/2001 x 11H2 Điện D1              
16 Từ Phước Lợi 29/09/2001   11H2 Điện D1              
17 Nguyễn Thị Xuân Mai 27/06/2001 x 11H2 Điện D1              
18 Nguyễn Thị Hoàng Mi 29/01/2001 x 11H2 Điện D1              
19 Đoàn Lâm Minh 23/11/2001   11H2 Điện D1              
20 Nguyễn Lý Tú Ngân 16/03/2001 x 11H2 Điện D1              
21 Dương Thanh Nhã 06/11/2001 x 11H2 Điện D1              
22 Trần Yến Nhi 22/04/2001 x 11H2 Điện D1              
23 Lại Khánh Như 13/04/2001 x 11H2 Điện D1              
24 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 17/08/2001 x 11H2 Điện D1              
25 Nguyễn Thị Huỳnh  Như 09/06/2001 x 11H2 Điện D1              
26 Trần Dương Nhựt 22/07/2001   11H2 Điện D1              
27 Trần Tấn Phát 31/07/2001   11H2 Điện D1              
28 Nguyễn Vân Trường Sơn 03/01/2001   11H2 Điện D1              
29 Phan Võ Ngọc Thanh 19/08/2001 x 11H2 Điện D1              
30 Trần Thị Thanh Thanh 08/08/2001 x 11H2 Điện D1              
31 Nguyễn Khắc Thắng 22/09/2001   11H2 Điện D1              
32 Đậu Nguyễn Anh Thư 25/10/2001 x 11H2 Điện D1              
33 Đặng Thủy Tiên 03/01/2001 x 11H2 Điện D1              
34 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/06/2001 x 11H2 Điện D1              
35 Đường Huyền Trân 07/01/2001 x 11H2 Điện D1              
36 Phù Thanh Vy 18/06/2001 x 11H2 Điện D1              
37 Phan Thị Như Ý 11/07/2001 x 11H2 Điện D1              
1 Nguyễn Duy Chương 17/01/2001   11LY Tin T1              
2 Nguyễn Hữu Đạt 21/09/2001   11LY Tin T1              
3 Hồ Ngọc Đính 25/10/2001 x 11LY Tin T1              
4 Trần Gia Hảo 04/01/2001 x 11LY Tin T1              
5 Huỳnh Ngọc Hân 22/09/2001 x 11LY Tin T1              
6 Đoàn Xuân Khoa 28/01/2001   11LY Tin T1              
7 Vương Bửu Mẫn 08/01/2001 x 11LY Tin T1              
8 Lư Thụy Kim Ngân 03/06/2001 x 11LY Tin T1              
9 Huỳnh Ngô Trung Nguyên 04/02/2001   11LY Tin T1              
10 Lê Ngọc Minh Nhân 21/07/2001   11LY Tin T1              
11 Trần Yến Nhi 28/04/2001 x 11LY Tin T1              
12 Phạm Trần Tấn Phát 14/11/2001   11LY Tin T1              
13 Phan Thị Hồng Phấn 07/05/2001 x 11LY Tin T1              
14 Huỳnh Thiên Phú 16/07/2001   11LY Tin T1              
15 Nguyễn Phan Tân Phú 12/07/2001   11LY Tin T1              
16 Nguyễn Hữu Phước 31/03/2001   11LY Tin T1              
17 Phạm Như Phượng 20/02/2001 x 11LY Tin T1              
18 Chiêm Minh Sang 01/03/2001   11LY Tin T1              
19 Nguyễn Đặng Thành Tâm 22/05/2001   11LY Tin T1              
20 Trần Gia Thành 14/09/2001   11LY Tin T1              
21 Đoàn Gia Thịnh 22/01/2001   11LY Tin T1              
22 Lê Nguyễn Anh Thư 12/02/2001 x 11LY Tin T1              
23 Nguyễn Lê Anh Thư 05/04/2001 x 11LY Tin T1              
24 Đinh Thị Hoàng Thương 17/08/2001 x 11LY Tin T1              
25 Trần Trung Tính 09/05/2001   11LY Tin T1              
26 Lê Hoàng Đức Trọng 12/08/2001   11LY Tin T1              
27 Nguyễn Thanh Trúc 24/04/2001 x 11LY Tin T1              
28 La Thúy Vi 03/11/2001 x 11LY Tin T1              
29 Đỗ Nguyễn Tường Vy 26/03/2001 x 11LY Tin T1              
30 Phạm Thị Yến 20/09/2001 x 11LY Tin T1              
1 Đỗ Mai Anh 15/09/2001 x 11N1 Điện D2              
2 Đặng Đức Bình 21/11/2001   11N1 Tin T3              
3 Hoàng Hữu Duyên 24/08/2001 x 11N1 Điện D2              
4 Phan Chí Dũng 08/12/2001   11N1 Tin T3              
5 Phạm Ngọc Hân Hân 15/05/2001 x 11N1 Điện D2              
6 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/12/2001 x 11N1 Điện D2              
7 Lê Trung Hiếu 13/06/2001   11N1 Điện D2              
8 Lê Chung Kiên 13/01/2001   11N1 Điện D2              
9 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/12/2001   11N1 Điện D2              
10 Đỗ Thị Thùy Linh 24/08/2001 x 11N1 Điện D2              
11 Tống Khánh Linh 24/08/2001 x 11N1 Điện D2              
12 Nguyễn Thị Thu Mai 10/12/2001 x 11N1 Điện D2              
13 Đặng Bùi Nhật Minh 06/10/2001   11N1 Điện D2              
14 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/12/2001 x 11N1 Điện D2              
15 Huỳnh Thanh Thủy Ngân 29/04/2001 x 11N1 Điện D2              
16 Nguyễn Ngô Bảo Ngân 15/11/2001 x 11N1 Tin T3              
17 Trần Lê Ánh Ngân 24/01/2001 x 11N1 Điện D2              
18 Lê Thị Mỹ Ngọc 31/05/2001 x 11N1 Điện D2              
19 Nguyễn Bảo Ngọc 22/01/2001 x 11N1 Tin T3              
20 Nguyễn Thảo Nguyên 30/01/2001 x 11N1 Điện D2              
21 Huỳnh Tố Nguyệt 24/04/2001 x 11N1 Điện D2              
22 Trần Quang Nhật 02/01/2001   11N1 Tin T3              
23 Quách Diễm Phúc 18/01/2001   11N1 Điện D2              
24 Hồ Tấn Anh Tài 05/06/2001   11N1 Tin T3              
25 Đoàn Công Thành 03/03/2001   11N1 Điện D2              
26 Huỳnh Minh Thùy 28/02/2001 x 11N1 Điện D2              
27 Lê Minh Thùy 29/06/2001 x 11N1 Điện D2              
28 Bùi Thị Minh Thư 17/04/2001 x 11N1 Điện D2              
29 Trần Bảo Ánh Thư 20/11/2001 x 11N1 Tin T3              
30 Nguyễn Bảo Trâm 11/08/2001 x 11N1 Tin T3              
31 Bùi Ngọc Bảo Trân 12/07/2001 x 11N1 Điện D2              
32 Nguyễn Minh Triều 13/12/2001   11N1 Điện D2              
33 Dương Minh Trí 03/03/2001   11N1 Điện D2              
34 Vũ Trần Hải Vân 27/03/2001 x 11N1 Tin T3              
35 Nguyễn Phùng Hạ Vy 10/09/2001 x 11N1 Tin T3              
36 Thái Lê Thanh Vy 05/01/2001 x 11N1 Điện D2              
1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 19/09/2001 x 11N2 Tin T3              
2 Trần Lan Anh 14/12/2001 x 11N2 Điện D4              
3 Ngô Quốc Chương 16/04/2001   11N2 HSG                
4 Nguyễn Hoàng Dương 24/08/2001   11N2 Điện D4              
5 Lê Duy Đạt 08/01/2001   11N2 Điện D4              
6 Huỳnh Nhật Đăng 24/09/2001   11N2 HSG                
7 Cao Khắc Điệp 02/09/2001   11N2 Tin T3              
8 Long Thùy Đoan 15/11/2001 x 11N2 Điện D4              
9 Nguyễn Hoàng Hải 19/12/2001   11N2 Điện D4              
10 Nguyễn Gia Hân 25/12/2001 x 11N2 Điện D4              
11 Nguyễn Trung Hiếu 31/05/2001   11N2 HSG                
12 Lưu Đức Hùng 03/12/2001   11N2 Điện D4              
13 Hà Ngọc Phương Lam 16/07/2001 x 11N2 Điện D4              
14 Trần Thị Thanh Lam 08/06/2001 x 11N2 Điện D4              
15 Đinh Hoàng Lộc 17/09/2001   11N2 Tin T3              
16 Lý Minh Mẫn 27/05/2001   11N2 HSG                
17 Huỳnh Ngọc Minh 10/06/2001 x 11N2 Điện D4              
18 Trần Thị Trà My 14/08/2001 x 11N2 Điện D4              
19 Nguyễn Hữu Ngọc Ngân 14/08/2001 x 11N2 HSG                
20 Trương Thái Ngọc 29/06/2001 x 11N2 Tin T3              
21 Võ Nguyễn Thiện Nhân 03/10/2001   11N2 HSG                
22 Huỳnh Phạm Khánh Nhi 01/10/2001 x 11N2 Điện D4              
23 Nguyễn Minh Phượng 11/01/2001 x 11N2 Điện D4              
24 Trương Thị Diễm Quỳnh 27/08/2001 x 11N2 Điện D4              
25 Phan Kim Thành 27/01/2001 x 11N2 Điện D4              
26 Nguyễn Thị Xuân Thảo 03/02/2001 x 11N2 Điện D4              
27 Võ Hải Sơn Trang 22/03/2001 x 11N2 HSG                
28 Nguyễn Thanh Nhật Trí 14/12/2001   11N2 Tin T3              
29 Võ Thị Mai Vàng 13/10/2001 x 11N2 Điện D4              
30 Lâm Minh Vĩ 12/04/2001   11N2 Điện D4              
31 Lê Đỗ Phương Vy 14/07/2001 x 11N2 Điện D4              
32 Lưu Ngọc Vy 01/10/2001 x 11N2 Điện D4              
1 Nguyễn Bảo Tấn An 11/12/2001   11SI Điện D4              
2 Nguyễn Minh Tuấn Anh 30/03/2001   11SI Điện D4