SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 03/04/2017


STT TÊN LỚP - GV DẠY SS LỊCH HỌC PHÒNG MÃMÔN   Ghi chú:  Ký hiệu lịch học:                    
1 TN-SI - GIANG 13 C3-123 2 2   - Ký tự đầu là chỉ buổi học, ký tự thứ 2 và 3 là chỉ thứ trong tuần, các ký tự cuối là tiết học            
2 TN-SU - HÀ 42 C3-123 3 5   - Ví dụ: Ký hhiệu C45-12 là học buổi chiều thứ 4 và thứ 5, tiết 1, 2              
3 TN-A2 - HƯƠNG 22 C35-34 4 4   - Ví dụ: Ký hhiệu C3-123 là học buổi chiều thứ 3, tiết 1, 2, 3              
4 TN-V1 - THƯ 36 C45-12 2 3                              
5 TN-A1 - MỸ 36 C45-12 3 4                              
6 TN-V2 - NY 33 C45-34 4 3                              
7 TN-H - KIỀU 27 C47-12 5 1                              
8 TN-DI - HƯƠNG 34 C5-123 2 6                              
9 TN-GD - ĐỊNH 24 C6-123 2 7                              
                                         
                                         
TT HỌ VÀ TÊN LỚP LỊCH HỌC MÔN HỌC
      Toán Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Toán Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD
1 Huỳnh Ngọc An 12A1                                    
2 Đỗ Lê Trúc Anh 12A1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
3 Phan Đức Anh 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
4 Phạm Huế Anh 12A1       C3-123                 TN-SI - GIANG          
5 Nguyễn Lê Trúc Băng 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
6 Lê Thị Mỹ Duyên 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
7 Hình Duy Đăng 12A1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
8 Đào Tấn Đô 12A1                                    
9 Hồng Hoàng Đức 12A1                                    
10 Nguyễn Thanh Hải 12A1     C47-12   C45-34             TN-H - KIỀU   TN-V2 - NY        
11 Nguyễn Phi Hoàng 12A1       C3-123   C45-12             TN-SI - GIANG   TN-A1 - MỸ      
12 Tăng Xuân Hoàng 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
13 Phạm Thị Mỹ Huyền 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
14 Vương Vinh Hưng 12A1                                    
15 Đặng Gia Khánh 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
16 Lý Hoàng Vương Lâm 12A1     C47-12 C3-123 C45-34             TN-H - KIỀU TN-SI - GIANG TN-V2 - NY        
17 Lê Công Luân 12A1                                    
18 Nguyễn Đỗ Hữu Luyện 12A1                                    
19 Hồ Gia Minh 12A1                                    
20 Đinh Thị Trà My 12A1                                    
21 Tô Nguyễn Hoàng Nhật 12A1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
22 Ngô Nhiệm 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
23 Phùng Thị Ngọc Oanh 12A1                                    
24 Huỳnh Vĩnh Phúc 12A1                                    
25 Trần Nguyễn Nam Phương 12A1               C5-123                 TN-DI - HƯƠNG  
26 Phạm Lê Quang 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
27 Phạm Ngọc Phương Quỳnh 12A1                                    
28 Phạm Xuân Quỳnh 12A1                                    
29 Huỳnh Trường Sơn 12A1     C47-12 C3-123 C45-34             TN-H - KIỀU TN-SI - GIANG TN-V2 - NY        
30 Tạ Hoàng Su Su 12A1             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
31 Huỳnh Thị Thiên Thanh 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
32 Đặng Nguyễn Phương Thảo 12A1                                    
33 Trần Lê Phương Thảo 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
34 Lưu Đức Thắng 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
35 Trần Đức Thịnh 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
36 Trần Diệm Thương 12A1         C45-34                 TN-V2 - NY        
37 Dương Thị Thùy Trang 12A1             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
38 Trần Việt Tuấn 12A1     C47-12 C3-123 C45-34             TN-H - KIỀU TN-SI - GIANG TN-V2 - NY        
39 Đinh Tấn Vương 12A1             C3-123                 TN-SU - HÀ    
1 Bùi Khiết Anh 12A2                 C6-123                 TN-GD - ĐỊNH
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12A2     C47-12   C45-34             TN-H - KIỀU   TN-V2 - NY        
3 Trần Hùng Anh 12A2         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
4 Nguyễn Thanh Bảo 12A2     C47-12 C3-123 C45-34             TN-H - KIỀU TN-SI - GIANG TN-V2 - NY        
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
6 Nguyễn Thanh Cúc 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
7 Lê Thị Hồng Duyên 12A2                                    
8 Trần Thị Thùy Dương 12A2                 C6-123                 TN-GD - ĐỊNH
9 Mai Lê Bảo Hoa 12A2               C5-123 C6-123               TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
10 Huỳnh Trung Kiên 12A2         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
11 Võ Phạm Hồng Lam 12A2     C47-12   C45-34             TN-H - KIỀU   TN-V2 - NY        
12 Lâm Anh Minh 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
13 Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân 12A2                 C6-123                 TN-GD - ĐỊNH
14 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
15 Bùi Thị Tuyết Nhung 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
16 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
17 Nguyễn Chấn Phong 12A2         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
18 Kim Kiến Phúc 12A2                                    
19 Hoàng Lâm Như Quỳnh 12A2     C47-12   C45-34             TN-H - KIỀU   TN-V2 - NY        
20 Lại Anh Tài 12A2             C3-123 C5-123               TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG  
21 Bùi Chí Tâm 12A2         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
22 Lê Tô Hiền Thanh 12A2     C47-12   C45-34             TN-H - KIỀU   TN-V2 - NY        
23 Khưu Nhật Thành 12A2         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
24 Nguyễn Trần Như Thảo 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
25 Lê Trần Hiệp Thịnh 12A2                                    
26 Phan Ngọc Bảo Trâm 12A2           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
27 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12A2             C3-123   C6-123             TN-SU - HÀ   TN-GD - ĐỊNH
28 Châu Minh Trung 12A2     C47-12                 TN-H - KIỀU            
29 Nguyễn Hoàng Hải Trúc 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
30 Nguyễn Hoàng Tùng 12A2         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
31 Đào Thị Cẩm Tú 12A2     C47-12                 TN-H - KIỀU            
32 Trần Thị Kim Út 12A2           C45-12     C6-123           TN-A1 - MỸ     TN-GD - ĐỊNH
33 Lâm Quốc Việt 12A2                 C6-123                 TN-GD - ĐỊNH
34 Trần Khánh Vy 12A2             C3-123 C5-123 C6-123             TN-SU - HÀ TN-DI - HƯƠNG TN-GD - ĐỊNH
35 Nguyễn Thế Vỹ 12A2     C47-12   C45-34             TN-H - KIỀU   TN-V2 - NY        
1 Đặng Phương Anh 12H1                                    
2 Phan Kỳ Anh 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
3 Đặng Huỳnh Đức 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
4 Trịnh Hoài Đức 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
5 Ngô Thị Hồng Gấm 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
6 Hoàng Thị Thu Hà 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
7 Danh Trí Hiếu 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
8 Cao Thị Hương 12H1                                    
9 Tạ Thị Thanh Hương 12H1                                    
10 Nguyễn Đăng Khoa 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
11 Bành Vũ Long 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
12 Nguyễn Tấn Luôn 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
13 Nguyễn Thị Thu Mai 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
14 Trần Tuấn Minh 12H1         C45-34                 TN-V2 - NY        
15 Trần Mai Hữu Nghĩa 12H1                                    
16 Bùi Trần Trung Nguyên 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
17 Trần Thị Thảo Nguyên 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
18 Phạm Trương Trúc Nhã 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
19 Ngô Thị Vân Nhi 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
20 Trần Tuyết Nhi 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
21 Hứa Thuận Phát 12H1                                    
22 Nguyễn Duy Phong 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
23 Lê Phúc 12H1                                    
24 Đặng Mai Thúy Phương 12H1                                    
25 Mai Nguyễn Thúy Quỳnh 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ      
26 Thái Bảo Sơn 12H1           C45-12                 TN-A1 - MỸ      
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12H1         C45-34 C45-12               TN-V2 - NY TN-A1 - MỸ