Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 15/04/2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI - KHỐI 12      
                                                   
CÁC LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC                                              
STT GV-LỚP SS LỊCH HỌC Phòng   Giải thích Lịch học: Ký tự đầu là buổi, các kí tự kế tiếp là thứ, các kí tự cuối là tiết.                
1 Dũng-T_DH1 21 S27-123     VD: - S27-123 là học buổi sáng các ngày thứ 2 và thứ 7; tiết 1, 2, 3 (Riêng thứ 2 học từ tiết 3, vì tiết 1 chào cờ, tiết 2 sinh hoạt chủ nhiệm)              
2 Hạnh-T_DH2 40 S27-123       - S345-45 là học buổi sáng các ngày thứ 3, 4, 5; tiết 4 và 5                    
3 L.Hà-T_DH4 15 S27-123       - C3-123 là học vào chiều thứ 3; tiết 1, 2, 3                        
4 P.Hà-T_DH5 24 S27-123     Ghi chú:                                     
5 Tr.Hà-T_DH7 41 S27-123       Các em đăng ký học các thầy/cô mà không đủ số lượng                       
6 Hương-Đ_DH1 14 S27-123       nên nhà trường không tổ chức lớp học thì các em xem trên TKB                     
7 MỸ-A_DH3 29 S27-123       và làm đơn để xin vào học bất cứ lớp nào mà các em thấy phù hợp.                    
8 Hạnh-T_DH3 35 S345-45                                            
9 P.Hà-T_DH6 33 S345-45                                            
10 Tr.Hà-T_DH8 35 S345-45                                            
11 Tr.Hà-T_DH9 42 S35-123                                            
12 Thảo-H_DH1 27 S35-123                                            
13 Bằng-H_DH3 34 S35-123                                            
14 Minh-S_DH1 36 S35-123                                            
15 MỸ-A_DH2 42 S35-123                                            
16 Băng-L_DH1 15 S46-123                                            
17 Thảo-H_DH2 32 S46-123                                            
18 Minh-S_DH2 24 S46-123                                            
19 Thư-V_DH1 40 S46-123                                            
20 Hằng-SU_DH 22 S46-123                                            
21 Cang-A_DH1 22 S46-123                                            
22 MỸ-A_DH4 40 S46-123                                            
                                                   
CÁC LỚP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP                                              
STT GV-LỚP SS LỊCH HỌC PHÒNG                                          
1 Mỹ-A_TN 40 C3-123                                            
2 Hằng-H_TN   C3-123                                            
3 Minh-S_TN 27 C4-123                                            
                                                   
      LỊCH HỌC CÁC LỚP LTĐH TỐT NGHIỆP TÊN GV - TÊN LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC GV - LỚP TN
TT Họ và tên Lớp Toán ĐH Lý ĐH Hóa ĐH Sinh ĐH Văn ĐH Sử ĐH Địa ĐH Anh ĐH Hóa TN Sinh TN Anh TN Toán Hóa Sinh Văn SỬ ĐỊA Anh Hóa Sinh ĐỊA Anh
1 Đỗ Minh Anh 12A1         S46-123     S35-123               Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
2 Lê Trần Mai Anh 12A1 S27-123                     Tr.Hà-T_DH7                     TN
3 Lương Kiều Anh 12A1 S27-123   S46-123                 Tr.Hà-T_DH7   Thảo-H_DH2                  
4 Trần Phương Anh 12A1         S46-123     S35-123               Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
5 Trần Bình Duy 12A1 S27-123                     L.Hà-T_DH4   Dao (ĐH) Quyết (ĐH)                
6 Trương Thanh Duy 12A1 S27-123             S35-123       Hạnh-T_DH2 Đông (ĐH)           Mỹ-A_DH2        
7 Nguyễn Ái Duyên 12A1 S27-123                     Hạnh-T_DH2 Đông (ĐH)                    
8 Huỳnh Thái Dương 12A1 S27-123             S35-123       Tr.Hà-T_DH7             Mỹ-A_DH2        
9 Nguyễn Thành Đạo 12A1 S27-123             S35-123       Hạnh-T_DH2             Mỹ-A_DH2        
10 Huỳnh Phan Nhật Hà 12A1 S27-123   S46-123 S35-123               Tr.Hà-T_DH7   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
11 Trần Nhựt Hào 12A1 S27-123       S46-123     S35-123       Tr.Hà-T_DH7       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
12 Trần Thị Mỹ Hạnh 12A1 S27-123       S46-123             Tr.Hà-T_DH7       Thư-V_DH1              
13 Phạm Gia Hân 12A1     S46-123 S35-123                   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1               TN
14 Mai Hồ Hiếu 12A1 S27-123   S46-123                 Hạnh-T_DH2   Thảo-H_DH2                 TN
15 Trần Thị Như Huỳnh 12A1 S27-123             S35-123       Tr.Hà-T_DH7             Mỹ-A_DH2        
16 Chiêm Quốc Hưng 12A1 S27-123             S35-123       Hạnh-T_DH2             Mỹ-A_DH2        
17 Đổng Hữu Khang 12A1 S27-123             S35-123       Hạnh-T_DH2             Mỹ-A_DH2        
18 Tạ Quốc Khang 12A1 S27-123   S46-123                 Hạnh-T_DH2 H.Phượng (ĐH) Thảo-H_DH2                  
19 Nguyễn Quang Khải 12A1 S27-123             S35-123       P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
20 Trần Đăng Khoa 12A1 S27-123             S35-123       P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
21 Tạ Trần Tuyết Linh 12A1 S27-123   S46-123 S35-123               Tr.Hà-T_DH7   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
22 Huỳnh Trà Mi 12A1 S27-123   S46-123 S35-123               L.Hà-T_DH4   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
23 Hoàng Phương Nam 12A1 S27-123       S46-123     S35-123       Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
24 Đinh Nguyễn Trang Ngân 12A1 S27-123             S35-123       P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
25 Lý Thảo Ngân 12A1 S27-123                     Hạnh-T_DH2 Đông (ĐH)                    
26 Bùi Như Ngọc 12A1 S27-123       S46-123             Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
27 Lý Huỳnh Như Ngọc 12A1 S27-123       S46-123             Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
28 Trương Vĩnh Ánh Ngọc 12A1 S27-123       S46-123             L.Hà-T_DH4       Thư-V_DH1              
29 Nguyễn Chí Nguyên 12A1 S27-123                     Dũng-T_DH1                     TN
30 Thạch Phương Nguyên 12A1 S27-123   S46-123 S35-123               P.Hà-T_DH5   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
31 Nguyễn Thượng Nhân 12A1 S27-123                     Hạnh-T_DH2                      
32 Nguyễn Minh Nhật 12A1             S27-123                     Hương-Đ_DH1          
33 Nguyễn Minh Nhựt 12A1 S27-123 S46-123               C4-123   Hạnh-T_DH2 Băng-L_DH1               Minh-S_TN   TN
34 Trương Tấn Phát 12A1                         Đông (ĐH)                   TN
35 Đỗ Vũ Minh Quân 12A1 S27-123 S46-123           S35-123       P.Hà-T_DH5 Băng-L_DH1           Mỹ-A_DH2        
36 Lê Thị Phương Quỳnh 12A1 S27-123                     P.Hà-T_DH5                     TN
37 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 12A1 S27-123       S46-123             Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
38 Huỳnh Đức Thắng 12A1 S27-123   S46-123 S35-123               P.Hà-T_DH5   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1               TN
39 Huỳnh Thủy Tiên 12A1 S27-123       S46-123     S35-123       P.Hà-T_DH5       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
40 Nguyễn Huỳnh Huyền Trâm 12A1                         Đông (ĐH)                    
41 Nguyễn Minh Triết 12A1         S46-123                     Thư-V_DH1              
42 Mai Huỳnh Thanh Tuyền 12A1 S27-123       S46-123             Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
43 Trần Thanh Tuyền 12A1 S27-123   S46-123 S35-123               Tr.Hà-T_DH7   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
44 Lâm Kiến Tường 12A1 S27-123       S46-123     S35-123       Tr.Hà-T_DH7       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
45 Đỗ Bảo Uyên 12A1     S35-123 S46-123                   Bằng-H_DH3 Minh-S_DH2                
46 Nguyễn Thảo Vy 12A1 S27-123             S35-123       Tr.Hà-T_DH7 H.Phượng (ĐH)           Mỹ-A_DH2 TN      
47 Phạm Hoàng Thiện Vỹ 12A1 S27-123                     Hạnh-T_DH2 Đông (ĐH)                   TN
48 Bành Mỹ Xuân 12A1 S27-123             S35-123       Tr.Hà-T_DH7             Mỹ-A_DH2 TN      
1 Tô Minh An 12H1 S345-45   S35-123         S46-123       P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
2 Đinh Nguyễn Minh Anh 12H1 S345-45       S46-123     S46-123       P.Hà-T_DH6       Thư-V_DH1     Cang-A_DH1        
3 Phan Vũ Đức Anh 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                 P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Thảo-H_DH1                  
4 Nguyễn Ngọc Ánh 12H1 S345-45       S46-123     S46-123       P.Hà-T_DH6       Thư-V_DH1     Cang-A_DH1        
5 Trần Vi Bình 12H1 S345-45   S35-123         S46-123       P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
6 Phạm Trương Hoàng Châu 12H1 S345-45   S35-123 S46-123               P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2                
7 Ngô Hải Đăng 12H1 S345-45 S46-123 S35-123               C3-123 Tr.Hà-T_DH8 Băng-L_DH1 Thảo-H_DH1                 Mỹ-A_TN
8 Võ Hương Giang 12H1 S345-45 S46-123 S35-123               C3-123 P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Bằng-H_DH3                 Mỹ-A_TN
9 Đinh Thị Thu Hà 12H1 S345-45   S35-123 S46-123               Tr.Hà-T_DH8   Bằng-H_DH3 Minh-S_DH2                
10 Mai Hồng Hạnh 12H1 S345-45   S35-123         S46-123       P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
11 Tạ Bùi Đức Huy 12H1 S345-45             S46-123       P.Hà-T_DH6 Đượm (ĐH) Loan (ĐH)         Cang-A_DH1        
12 Ngô Thị Tố Huyền 12H1 S345-45   S35-123 S46-123               P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2                
13 Trần Lan Hương 12H1 S345-45 S46-123                   P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Dao (ĐH)                  
14 Hồ Hoàng Khôi 12H1 S345-45   S35-123 S46-123               P.Hà-T_DH6   Bằng-H_DH3 Minh-S_DH2               Cang
15 Nguyễn Trung Kiên 12H1 S345-45                     P.Hà-T_DH6 H.Phượng (ĐH) Loan (ĐH)                 Cang
16 Nguyễn Trần Phương Lan 12H1                   C4-123                     Minh-S_TN    
17 Nguyễn Đình Minh Lực 12H1 S345-45     S35-123             C3-123 P.Hà-T_DH6     Minh-S_DH1               Mỹ-A_TN
18 Nguyễn Trần Hữu Minh 12H1 S345-45     S35-123             C3-123 Tr.Hà-T_DH8   Loan (ĐH) Minh-S_DH1               Mỹ-A_TN
19 Tân Huỳnh Khả Nhi 12H1 S345-45   S35-123 S46-123             C3-123 P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2               Mỹ-A_TN
20 Trần Thị Cà Phi 12H1 S345-45 S46-123 S35-123               C3-123 P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Bằng-H_DH3                 Mỹ-A_TN
21 Bùi Hoàng Phúc 12H1         S46-123     S35-123               Thư-V_DH1 Sử-ĐH   Mỹ-A_DH2        
22 Huỳnh Thanh Quang 12H1 S345-45     S35-123               Tr.Hà-T_DH8     Minh-S_DH1                
23 Nguyễn Nhật Quang 12H1                     C3-123                       Mỹ-A_TN
24 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12H1 S345-45   S35-123 S46-123