Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 31/12/2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI KHỐI 10 + 11  
                             
STT Lớp - GV Lớp ghép SS Lịch chiều Phòng   Chú Ý:            
1 H10_4 - Dao 10Si + 10Ti 29 Thứ 3 P4 C3   Các lớp có số lượng HS chưa đến 15HS thì nhà trường không tổ chức lớp được.
2 H10_6 - Ngân 10N1 25 Thứ 3 P10 C3   HS không có lớp làm đơn gửi cô Duyên để đăng ký vào học bất cứ lớp nào. 
3 H10_1 - Thảo 10N2 + 10A1 32 Thứ 3 P11 C3   Hạn chót: 5/1/2019. GVCN thông báo cho HS.  
4 L11_1 - Đượm 11T + 11H1 + 11A1 24 Thứ 3 P16 C3   Đối với các lớp có sĩ số nhiều hơn 45 HS và muốn tách lớp thì các thầy cô liên hệ cô Duyên để trao đổi.
5 L10_3 - Hồng 10H2(24) + 10Ti(11) 57 Thứ 4 P7 C4                
6 L10_2 - Băng 10S(25) + 10N1(14) 30 Thứ 4 P2 C4                
7 H11_3 - Cúc 11T 18 Thứ 4 P13 C4                
8 A11_1 - Mỹ 11Ti + 11L + 11H1 25 Thứ 4 P16 C4                
9 H11_2 - Bằng 11Ti + 11N2 + 11A1 16 Thứ 4 P21 C4                
10 H11_1 - Kiều 11Si + 11V 31 Thứ 4 P22 C4                
11 H11_5 - Bằng   18 Thứ 5 P21 C5                
12 L10_4 - Băng   18 Thứ 5 P2 C5                
13 T10_1 - L.Hà 10T 21 Thứ 6 P4 C6                
14 L10_1 - Băng 10T 28 Thứ 6 P2 C6                
15 A10_1 - Giang 10Ti + 10L + 10H2 27 Thứ 6 P3 C6                
16 V10_2 - Kiển 10N1 + 10SĐ 17 Thứ 6 P9 C6                
17 H10_3 - Cúc 10V 31 Thứ 6 P12 C6                
18 L11_3 - Nga 11H2 + 11N2 26 Thứ 6 P17 C6                
19 L11_2 - Hồng 11Si + 11Ti 30 Thứ 6 P18 C6                
20 H11_4 - Loan 11L + 11N1 27 Thứ 6 P20 C6                
21 H10_5 - Kiều 10T + 10L 19 Thứ 7 P2 C7                
                             
                             
    LỊCH HỌC TÊN LỚP - GV DẠY
TT Họ và tên Lớp Toán HÓA SINH VĂN ANH Toán HÓA SINH VĂN ANH
1 Đặng Nguyễn Mỹ An 10A1                        
2 Nguyễn Đình Minh Anh 10A1                        
3 Nguyễn Hằng Anh 10A1   C6           L10_1 - Băng        
4 Phan Đoàn Tú Anh 10A1                        
5 Lê Lâm Bảo Chấn 10A1                        
6 Ngô Gia Cường 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
7 Quách Ngọc Diệp 10A1                        
8 Hoàng Mỹ Dung 10A1   C6 C3         L10_1 - Băng H10_1 - Thảo      
9 Đoàn Hồng Dự 10A1                        
10 Bùi Xuân Đăng 10A1                        
11 Trần Lê Minh Đăng 10A1   C6           L10_1 - Băng        
12 Phạm Thị Mỹ Hạnh 10A1                        
13 Đặng Lê Ngọc Hân 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
14 Trương Thị Bửu Khánh 10A1   C6           L10_1 - Băng        
15 Lê Gia Khiêm 10A1                        
16 Huỳnh Anh Khoa 10A1                        
17 Nguyễn Thanh Kiên 10A1   C6           L10_1 - Băng        
18 Châu Xuân Nguyệt Minh 10A1                        
19 Lê Kiều Ngân 10A1                        
20 Võ Hiếu Ngân 10A1                        
21 Trần Nghi 10A1                        
22 Danh Bùi Bích Ngọc 10A1   C6           L10_1 - Băng        
23 Phan Hoàng Bảo Ngọc 10A1   C6           L10_1 - Băng        
24 Tạ Ngọc Nhi 10A1   C6           L10_1 - Băng        
25 Nguyễn Thanh Nhiệm 10A1   C6           L10_1 - Băng        
26 Nguyễn Đức Phát 10A1                        
27 Lê Thành Phúc 10A1                        
28 Lê Việt Phương 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
29 Huỳnh Mai Thảo 10A1                        
30 Lâm Thị Ngọc Thảo 10A1                        
31 Phạm Hồng Thoa 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
32 Trần Hồng Tinh 10A1                        
33 Lưu Thị Huyền Trang 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
34 Dương Nguyễn Bảo Trâm 10A1                        
35 Huỳnh Ngọc Trâm 10A1                        
36 Danh Thị Huyền Trân 10A1 C6   C3       T10_1 - L.Hà   H10_1 - Thảo      
37 Đỗ Minh Trí 10A1                        
38 Trần Bửu Trung 10A1                        
39 Trần Ngọc Trúc 10A1   C6 C3         L10_1 - Băng H10_1 - Thảo      
40 Nguyễn Ngọc Phương Vy 10A1                        
41 Lê Thị Như Ý 10A1                        
1 Trần Phạm Bình An 10H1                        
2 Từ Phước An 10H1                     V10_1 - Thao  
3 Nguyễn Ngọc Lan Anh 10H1                        
4 Phan Thị Kiều Anh 10H1                        
5 Nguyễn Minh Duy 10H1                     V10_1 - Thao  
6 Võ Thị Thu Đan 10H1                        
7 Lê Thành Đạt 10H1                        
8 Trác Thái Đạt 10H1                        
9 Trần Thị Thúy Hằng 10H1   C6           L10_1 - Băng        
10 Lê Thanh Hiền 10H1                        
11 Quách Trung Hiếu 10H1                        
12 Trịnh Tuấn Hoàng 10H1                        
13 Huỳnh Gia Khang 10H1                        
14 Lê Văn Khen 10H1                        
15 Lê Minh Khoa 10H1           C6           A10_1 - Giang
16 Phạm Nguyễn Minh Khoa 10H1                     V10_1 - Thao  
17 Trương Nguyễn Hồng Lam 10H1   C6           L10_1 - Băng        
18 Nguyễn Ánh Linh 10H1                        
19 Phạm Ngọc Thùy Linh 10H1   C6           L10_1 - Băng        
20 Vũ Trúc Linh 10H1   C6           L10_1 - Băng        
21 Phan Hoàng Minh 10H1                        
22 Phạm Thảo Ngân 10H1                        
23 Lâm Quý Nhân 10H1                        
24 Phạm Minh Nhật 10H1                     V10_1 - Thao  
25 Lưu Hoàng Phúc 10H1                     V10_1 - Thao  
26 Phạm Hoàng Nam Phương 10H1                        
27 Lê Ngọc Thiên Thanh 10H1                        
28 Vũ Hữu Thành 10H1   C6           L10_1 - Băng        
29 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 10H1   C6           L10_1 - Băng        
30 Nguyễn Thị Thanh Thùy 10H1                        
31 Sử Anh Thư 10H1                        
32 Nguyễn Hữu Tiến 10H1                        
33 Nguyễn Quốc Tiến 10H1                        
34 Lý Hoàng Tú Trinh 10H1                        
35 Đào Minh Trí 10H1                        
36 Phùng Thảo Vy 10H1                        
37 Tô Hồng Vy 10H1                        
38 Đỗ Nguyễn Hải Yến 10H1                        
1 Phan Lâm Anh 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
2 Trần Ngọc Anh 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
3 Bành Phương Duyên 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
4 Nguyễn Quốc Đạt 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
5 Huỳnh Ngọc Hân 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
6 Phạm Tấn Hưng 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
7 Chu Mai Hương 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
8 Phạm Tuấn Kiệt 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
9 Tô Hoàng Lâm 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
10 Hà Nhất Linh 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
11 Trần Huỳnh Cao Mẫn 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
12 Châu Ngọc Trà My 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
13 Đỗ Trần Bảo Ngọc 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
14 Nguyễn Bảo Ngọc 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
15 Nguyễn Thị Mộng Nhi 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
16 Trương Thị Mỹ Phúc 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
17 Trần Vũ Minh Quang 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
18 Trần Phú Quân 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
19 Nguyễn Hải Thanh 10H2                        
20 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
21 Hoàng Quốc Thái 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
22 Phạm Ngọc Thạch 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
23 Hà Thanh Thiên 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
24 Lê Quốc Trang Thư 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
25 Đỗ Nguyễn Việt Tiến 10H2           C6           A10_1 - Giang
26 Trương Mỹ Trinh 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
27 Ngô Đức Trọng 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
28 Trương Hoàng Trọng 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
29 Nguyễn Quốc Trung 10H2                        
30 Danh Trần Hữu Trường 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
31 Lê Viết Anh Tuấn 10H2           C6           A10_1 - Giang
32 Đỗ Hoàng Phi Yến 10H2           C6           A10_1 - Giang
33 Trần Thị Như Ý 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
1 Ngô Quốc An 10LY                        
2 Nguyễn Kiều Anh 10LY                        
3 Danh Bình 10LY           C6           A10_1 - Giang
4 Trần Mạnh Cường 10LY                        
5 Nguyễn Minh Duy 10LY                        
6 Nguyễn Thành Đô 10LY                        
7 Trần Hoàng Giang 10LY     C7           H10_5 - Kiều      
8 Lê Hữu Hào 10LY                        
9 Đinh Tiên Hoàng 10LY               Nghi        
10 Trần Gia Quân Huy 10LY                        
11 Phạm Đỗ Như Huỳnh 10LY           C6           A10_1 - Giang
12 Quách Minh Hưng 10LY                        
13 Lê Hoàng Khang 10LY                        
14 Mai Nguyên Khang 10LY                        
15 Nguyễn Triều Khang 10LY           C6           A10_1 - Giang
16 Nguyễn Quốc Khánh 10LY                        
17 Nguyễn Minh Khôi 10LY                        
18 Trần Phước Lộc 10LY               Nghi        
19 Hồ Khánh Ngân 10LY                        
20 Vi Thiện Nhân 10LY                        
21 Ngô Quỳnh Như 10LY                        
22 Nguyễn Huỳnh Như 10LY           C6           A10_1 - Giang
23 Vũ Anh Quân 10LY                        
24 Huỳnh Sùng Sía 10LY           C6           A10_1 - Giang
25 Trịnh Hải Sơn 10LY           C6   Nghi       A10_1 - Giang
26 Lê Hình Nhựt Thanh 10LY           C6           A10_1 - Giang
27 Đoàn Nguyễn Hân Thịnh 10LY           C6           A10_1 - Giang
28 Nguyễn Quốc Thịnh 10LY                        
29 Phạm Thương Trà 10LY                        
30 Dương Thị Kiều Trâm 10LY           C6   Nghi       A10_1 - Giang
31 Võ Chí Trung 10LY           C6           A10_1 - Giang
32 Đoàn Việt Tuyến 10LY