Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 17/09/2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI KHỐI 10 + 11  
                             
STT Lớp - GV Lớp ghép SS Lịch chiều Phòng   Chú Ý:            
1 H10_4 - Dao 10Si + 10Ti 33 Thứ 3 P4     TKB buổi chiều áp dụng từ ngày 17/9/2018. Những học sinh chọn giáo viên và chọn môn nhưng sĩ số quá ít, 
2 H10_6 - Ngân 10N1 20 Thứ 3 P10     không mở lớp được thì xem TKB và có thể chọn học ở bất cứ lớp nào phù hợp với mình. 
3 H10_1 - Thảo 10N2 + 10A1 31 Thứ 3 P11     Gửi đơn cho thầy Phong (phòng CNTT) từ ngày 10/9 đến ngày 15/9.
4 T10_1 - L.Hà 10T 21 Thứ 4 P2                  
5 L10_3 - Hồng 10H2(24) + 10Ti(11) 39 Thứ 4 P7                  
6 L10_2 - Băng 10S(25) + 10N1(14) 43 Thứ 4 P8                  
7 H11_3 - Cúc 11T 17 Thứ 4 P13                  
8 A11_1 - Mỹ 11Ti + 11L + 11H1 26 Thứ 4 P16                  
9 H11_2 - Bằng 11Ti + 11N2 + 11A1 42 Thứ 4 P21                  
10 H11_1 - Kiều 11Si + 11V 46 Thứ 4 P22                  
11 H10_5 - Kiều 10T + 10L 18 Thứ 5 P2                  
12 H10_2 - Dao 10H1 16 Thứ 5 P5                  
13 L10_1 - Băng 10T 36 Thứ 6 P2                  
14 A10_1 - Giang 10Ti + 10L + 10H2 38 Thứ 6 P3                  
15 V10_1 - Thao 10H1 + 10H2 + 10S 46 Thứ 6 P7                  
16 V10_2 - Kiển 10N1 + 10SĐ 18 Thứ 6 P9                  
17 H10_3 - Cúc 10V 23 Thứ 6 P12                  
18 L11_1 - Đượm 11T + 11H1 + 11A1 39 Thứ 3 P16                  
19 L11_3 - Nga 11H2 + 11N2 24 Thứ 6 P17                  
20 L11_2 - Hồng 11Si + 11Ti 26 Thứ 6 P18                  
21 H11_4 - Loan 11L + 11N1 36 Thứ 6 P20                  
                             
                             
    LỊCH HỌC TÊN LỚP - GV DẠY
TT Họ và tên Lớp Toán HÓA SINH VĂN ANH Toán HÓA SINH VĂN ANH
1 Đặng Nguyễn Mỹ An 10A1                        
2 Nguyễn Đình Minh Anh 10A1                        
3 Nguyễn Hằng Anh 10A1   C6           L10_1 - Băng        
4 Phan Đoàn Tú Anh 10A1                        
5 Lê Lâm Bảo Chấn 10A1                        
6 Ngô Gia Cường 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
7 Quách Ngọc Diệp 10A1                        
8 Hoàng Mỹ Dung 10A1   C6 C3         L10_1 - Băng H10_1 - Thảo      
9 Đoàn Hồng Dự 10A1                        
10 Bùi Xuân Đăng 10A1                        
11 Trần Lê Minh Đăng 10A1   C6           L10_1 - Băng        
12 Phạm Thị Mỹ Hạnh 10A1                        
13 Đặng Lê Ngọc Hân 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
14 Trương Thị Bửu Khánh 10A1   C6           L10_1 - Băng        
15 Lê Gia Khiêm 10A1                        
16 Huỳnh Anh Khoa 10A1   C6 C3         L10_1 - Băng H10_1 - Thảo      
17 Nguyễn Thanh Kiên 10A1   C6           L10_1 - Băng        
18 Châu Xuân Nguyệt Minh 10A1                        
19 Lê Kiều Ngân 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
20 Võ Hiếu Ngân 10A1                        
21 Trần Nghi 10A1                        
22 Danh Bùi Bích Ngọc 10A1   C6           L10_1 - Băng        
23 Phan Hoàng Bảo Ngọc 10A1   C6           L10_1 - Băng        
24 Tạ Ngọc Nhi 10A1   C6           L10_1 - Băng        
25 Nguyễn Thanh Nhiệm 10A1   C6           L10_1 - Băng        
26 Nguyễn Đức Phát 10A1                        
27 Lê Thành Phúc 10A1           C6           A10_1 - Giang
28 Lê Việt Phương 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
29 Huỳnh Mai Thảo 10A1                        
30 Lâm Thị Ngọc Thảo 10A1                        
31 Phạm Hồng Thoa 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
32 Trần Hồng Tinh 10A1           C6           A10_1 - Giang
33 Lưu Thị Huyền Trang 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
34 Dương Nguyễn Bảo Trâm 10A1                        
35 Huỳnh Ngọc Trâm 10A1                        
36 Danh Thị Huyền Trân 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
37 Đỗ Minh Trí 10A1                        
38 Trần Bửu Trung 10A1                        
39 Trần Ngọc Trúc 10A1     C3           H10_1 - Thảo      
40 Nguyễn Ngọc Phương Vy 10A1                        
41 Lê Thị Như Ý 10A1                        
1 Trần Phạm Bình An 10H1                        
2 Từ Phước An 10H1         C6           V10_1 - Thao  
3 Nguyễn Ngọc Lan Anh 10H1     C5           H10_2 - Dao      
4 Phan Thị Kiều Anh 10H1     C5           H10_2 - Dao      
5 Nguyễn Minh Duy 10H1         C6           V10_1 - Thao  
6 Võ Thị Thu Đan 10H1     C5   C6       H10_2 - Dao   V10_1 - Thao  
7 Lê Thành Đạt 10H1                        
8 Trác Thái Đạt 10H1         C6           V10_1 - Thao  
9 Trần Thị Thúy Hằng 10H1   C6           L10_1 - Băng        
10 Lê Thanh Hiền 10H1     C5   C6 C6     H10_2 - Dao   V10_1 - Thao A10_1 - Giang
11 Quách Trung Hiếu 10H1         C6           V10_1 - Thao  
12 Trịnh Tuấn Hoàng 10H1         C6           V10_1 - Thao  
13 Huỳnh Gia Khang 10H1                        
14 Lê Văn Khen 10H1     C5   C6       H10_2 - Dao   V10_1 - Thao  
15 Lê Minh Khoa 10H1   C6         T10_1 - L.Hà L10_1 - Băng        
16 Phạm Nguyễn Minh Khoa 10H1         C6           V10_1 - Thao  
17 Trương Nguyễn Hồng Lam 10H1   C6 C5         L10_1 - Băng H10_2 - Dao      
18 Nguyễn Ánh Linh 10H1                        
19 Phạm Ngọc Thùy Linh 10H1                        
20 Vũ Trúc Linh 10H1   C6 C5         L10_1 - Băng H10_2 - Dao      
21 Phan Hoàng Minh 10H1                        
22 Phạm Thảo Ngân 10H1     C5           H10_2 - Dao      
23 Lâm Quý Nhân 10H1                        
24 Phạm Minh Nhật 10H1     C5   C6       H10_2 - Dao   V10_1 - Thao  
25 Lưu Hoàng Phúc 10H1         C6           V10_1 - Thao  
26 Phạm Hoàng Nam Phương 10H1                        
27 Lê Ngọc Thiên Thanh 10H1                        
28 Vũ Hữu Thành 10H1   C6       C6 T10_1 - L.Hà L10_1 - Băng       A10_1 - Giang
29 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 10H1   C6 C5         L10_1 - Băng H10_2 - Dao      
30 Nguyễn Thị Thanh Thùy 10H1     C5           H10_2 - Dao      
31 Sử Anh Thư 10H1         C6           V10_1 - Thao  
32 Nguyễn Hữu Tiến 10H1     C5   C6       H10_2 - Dao   V10_1 - Thao  
33 Nguyễn Quốc Tiến 10H1     C5           H10_2 - Dao      
34 Lý Hoàng Tú Trinh 10H1         C6           V10_1 - Thao  
35 Đào Minh Trí 10H1     C5           H10_2 - Dao      
36 Phùng Thảo Vy 10H1                        
37 Tô Hồng Vy 10H1         C6 C6         V10_1 - Thao A10_1 - Giang
38 Đỗ Nguyễn Hải Yến 10H1     C5   C6       H10_2 - Dao   V10_1 - Thao  
1 Phan Lâm Anh 10H2         C6           V10_1 - Thao  
2 Trần Ngọc Anh 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
3 Bành Phương Duyên 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
4 Nguyễn Quốc Đạt 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
5 Huỳnh Ngọc Hân 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
6 Phạm Tấn Hưng 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
7 Chu Mai Hương 10H2         C6 C6         V10_1 - Thao A10_1 - Giang
8 Phạm Tuấn Kiệt 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
9 Tô Hoàng Lâm 10H2                        
10 Hà Nhất Linh 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
11 Trần Huỳnh Cao Mẫn 10H2   C4           L10_3 - Hồng        
12 Châu Ngọc Trà My 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
13 Đỗ Trần Bảo Ngọc 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
14 Nguyễn Bảo Ngọc 10H2   C4           L10_3 - Hồng Kiều      
15 Nguyễn Thị Mộng Nhi 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
16 Trương Thị Mỹ Phúc 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
17 Trần Vũ Minh Quang 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
18 Trần Phú Quân 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
19 Nguyễn Hải Thanh 10H2                 Kiều      
20 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
21 Hoàng Quốc Thái 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
22 Phạm Ngọc Thạch 10H2                        
23 Hà Thanh Thiên 10H2         C6       Kiều   V10_1 - Thao  
24 Lê Quốc Trang Thư 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
25 Đỗ Nguyễn Việt Tiến 10H2           C6           A10_1 - Giang
26 Trương Mỹ Trinh 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
27 Ngô Đức Trọng 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
28 Trương Hoàng Trọng 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
29 Nguyễn Quốc Trung 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
30 Danh Trần Hữu Trường 10H2   C4     C6     L10_3 - Hồng     V10_1 - Thao  
31 Lê Viết Anh Tuấn 10H2   C4       C6   L10_3 - Hồng       A10_1 - Giang
32 Đỗ Hoàng Phi Yến 10H2           C6     Kiều     A10_1 - Giang
33 Trần Thị Như Ý 10H2     C5           H10_2 - Dao      
1 Ngô Quốc An 10LY                        
2 Nguyễn Kiều Anh 10LY                        
3 Danh Bình 10LY           C6           A10_1 - Giang
4 Trần Mạnh Cường 10LY                        
5 Nguyễn Minh Duy 10LY                        
6 Nguyễn Thành Đô 10LY                        
7 Trần Hoàng Giang 10LY     C5           H10_5 - Kiều      
8 Lê Hữu Hào 10LY                        
9 Đinh Tiên Hoàng 10LY                        
10 Trần Gia Quân Huy 10LY                        
11 Phạm Đỗ Như Huỳnh 10LY           C6           A10_1 - Giang
12 Quách Minh Hưng 10LY                        
13 Lê Hoàng Khang 10LY                        
14 Mai Nguyên Khang 10LY                        
15 Nguyễn Triều Khang 10LY           C6           A10_1 - Giang
16 Nguyễn Quốc Khánh 10LY                        
17 Nguyễn Minh Khôi 10LY                        
18 Trần Phước Lộc 10LY                        
19 Hồ Khánh Ngân 10LY                        
20 Vi Thiện Nhân 10LY                        
21 Ngô Quỳnh Như 10LY                        
22 Nguyễn Huỳnh Như 10LY           C6           A10_1 - Giang
23 Vũ Anh Quân 10LY                        
24 Huỳnh Sùng Sía 10LY                        
25 Trịnh Hải Sơn 10LY           C6           A10_1 - Giang
26 Lê Hình Nhựt Thanh 10LY           C6           A10_1 - Giang
27 Đoàn Nguyễn Hân Thịnh 10LY           C6           A10_1 - Giang
28 Nguyễn Quốc Thịnh 10LY                        
29 Phạm Thương Trà 10LY                        
30 Dương Thị Kiều Trâm 10LY           C6           A10_1 - Giang
31 Võ Chí Trung 10LY           C6           A10_1 - Giang
32 Đoàn Việt Tuyến 10LY                        
33 Phạm Khắc Tuyến 10LY           C6           A10_1 - Giang
34 Vũ Hoàng Túc 10LY                        
35 Nguyễn Thái Vương 10LY                        
36 Đỗ Thị Tường Vy 10LY