Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 18/09/2017
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI KHỐI 10 + 11                
                             
STT Lớp - Giáo viên SS Lớp Ngày học Phòng                  
1 H10_1 - Thảo 30 10A1 Chiều thứ 3 31                  
  L10_5 - H.Phượng 30   Chiều thứ 3                    
2 L10_4 - H.Phượng 42 10N2 Chiều thứ 4 33   Thông báo              
3 H10_2 - Thảo 16 10H1 Chiều thứ 4 26   Những học sinh đăng ký mà không đủ số lượng để mở lớp thì các em xem trên TKB, nếu các em thấy lớp nào phù hợp với mình thì làm đơn gởi cô Duyên để xếp lớp cho các em (kể cả lớp IELTS và lớp Ngữ pháp).
(Hạn chót nộp đơn là 17giờ ngày 18/09/2017)
     
4 H10_6 - Ngân 29 10VA Chiều thứ 4 29        
5 T11_1 - Hạnh 44 11LY + 11A1 Chiều thứ 4 17        
6 L11_1 - Đông 29 11TO Chiều thứ 4 13        
7 H11_3 - Bằng 17 11VA Chiều thứ 4 22        
8 H11_4 - Hằng 25 11N1 Chiều thứ 4 20        
9 H11_6 - Dao 31 11H2 Chiều thứ 4 15                  
10 T10_1 - Duy 25 10LY Chiều thứ 5 25                  
11 T10_2 - Hào 19 10VA Chiều thứ 5 29                  
12 L10_2 - Đượm 38 10TI Chiều thứ 5 24                  
13 L10_3 - Nga 28 10N1 + 10A1 Chiều thứ 5 32                  
14 H10_3 - Kiều 21 10TO Chiều thứ 5 23                  
15 H10_5 - Cúc 21 10SI Chiều thứ 5 28                  
16 H10_7 - Hằng 32 10N2 Chiều thứ 5 33                  
17 T11_2 - Lạc 17 11TI + 11N1 Chiều thứ 5 16                  
18 T11_3 - Lý 29 11VA Chiều thứ 5 22                  
19 H11_1 - Thảo 43 11A1 + 11N2 Chiều thứ 5 30                  
20 H11_2 - Loan 26 11SI Chiều thứ 5 18                  
21 H11_5 - Dao 26 11TO Chiều thứ 5 13                  
22 L10_1 - H.Phượng 25 10TO + 10H1 Chiều thứ 7 23                  
23 H10_4 - Dao 23 10LY Chiều thứ 7 25                  
24 L11_2 - Đông 32 11N2 Chiều thứ 7 21                  
25 L11_3 - Hồng 42 11H2 + 11N1 Chiều thứ 7 15                  
26 L11_4 - Đượm 15 11VA Chiều thứ 7 22                  
27 IE10_1 28   Chiều thứ 3, 4 7                  
28 IE10_2 23   Chiều thứ 3, 4 8                  
29 IE10_3 29   Chiều thứ 6, 7  7                  
30 IE11_1 32   Chiều thứ 3, 4 9                  
31 IE11_2 35   Chiều thứ 6, 7  8                  
32 NP10_1 33   Chiều thứ 5 7                  
33 NP10_2 39   Chiều thứ 6 9                  
34 NP11_1 43   Chiều thứ 6 10                  
                             
                             
TT Họ và tên Lớp Lịch học Lớp - GV Lịch học Tên lớp
TOÁN HÓA TOÁN HÓA IELTS Ngữ pháp LTĐH IELTS Ngữ pháp LTĐH
                             
1 Phạm Ngọc Hà An 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
2 Tạ Huỳnh Anh 10A1   C5     L10_3 - Nga   C3, 4     IE10_1    
3 Trần Ngọc Quỳnh Anh 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
4 Trần Thị Kim Anh 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
5 Trương Kim Anh 10A1   C5     L10_3 - Nga              
6 Vũ Hải Anh 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
7 Nguyễn Thị Thanh Diệu 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
8 Đậu Chí Dũng 10A1                        
9 Phan Duy 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
10 Huỳnh Phúc Đạt 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
11 Huỳnh Minh Đăng 10A1                        
12 Trần Thảo Hiền 10A1                        
13 Nguyễn Danh Đức Huy 10A1     C3     H10_1 - Thảo C6, 7     IE10_3    
14 Trần Hoàng Huy 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
15 Nguyễn Tuấn Kiệt 10A1     C3     H10_1 - Thảo C6, 7     IE10_3    
16 Nguyễn Thị Phương Linh 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
17 Trần Lê Phương Linh 10A1   C5     L10_3 - Nga              
18 Đặng Ngọc Long 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
19 Lê Trần Nhật Nam 10A1                        
20 Võ Hoàng Nam 10A1     C3     H10_1 - Thảo   C5     NP10_1  
21 Nguyễn Kim Ngân 10A1   C5     L10_3 - Nga   C3, 4     IE10_2    
22 Cao Gia Nghi 10A1                        
23 Phạm Kim Ngọc 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
24 Trần Hoàng Nhựt 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
25 Nguyễn Tấn Phát 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
26 Trần Triều Phát 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
27 Nguyễn Thanh Phúc 10A1                        
28 Hồ Thúy Phương 10A1               C5     NP10_1  
29 Trần Hà Phương 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
30 Dương Trần Xuân Quỳnh 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
31 Nguyễn Minh Tâm 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
32 Huỳnh Phương Thảo 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
33 Đoàn Thị Minh Thư 10A1     C3     H10_1 - Thảo C6, 7     IE10_3    
34 Phạm Nguyễn Anh Thư 10A1   C5     L10_3 - Nga              
35 Bùi Thụy Bảo Trân 10A1     C3     H10_1 - Thảo C6, 7     IE10_3    
36 Hoàng Minh Trí 10A1   C5     L10_3 - Nga   C3, 4     IE10_2    
37 Nguyễn Phùng Tiến Triển 10A1   C5 C3   L10_3 - Nga H10_1 - Thảo            
38 Huỳnh Phương Yến Vy 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
39 Phạm Thị Thanh Vy 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
1 Trần Khánh An 10H1             C3, 4     IE10_1    
2 Nguyễn Trần Minh Anh 10H1   C7 C4   L10_1 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
3 Nguyễn Gia Bảo 10H1   C7     L10_1 - H.Phượng     C5     NP10_1  
4 Lê Phạm Ngọc Bích 10H1   C7     L10_1 - H.Phượng              
5 Nguyễn Khánh Chi 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
6 Trần Phát Đạt 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
7 Vũ Tiến Đạt 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
8 Kiều Phát Huy 10H1   C7 C4   L10_1 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
9 Lê Đăng Phước Hưng 10H1   C7     L10_1 - H.Phượng   C3, 4     IE10_1    
10 Trình Thị Yến Khoa 10H1               C5     NP10_1  
11 Đỗ Thành Khôi 10H1     C4     H10_2 - Thảo C6, 7     IE10_3    
12 Phạm Thị Hoàng Lan 10H1               C5     NP10_1  
13 Bạch Hiểu Ngân 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
14 Tôn Nguyễn Thảo Ngân 10H1             C3, 4     IE10_1    
15 Trần Kiến Nghị 10H1                        
16 Đỗ Cao Thảo Nguyên 10H1               C5     NP10_1  
17 Hoàng Thị Thanh Nhàn 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng              
18 Mã Phương Nhi 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
19 Huỳnh Hồng Phúc 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
20 Nguyễn Văn Minh Phúc 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
21 Trần Thiện Phước 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng              
22 Lê Khánh Quỳnh 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng     C5     NP10_1  
23 Huỳnh Đức Thành 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng   C3, 4     IE10_1    
24 Bùi Khánh Toàn 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
25 Đoàn Bích Trâm 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng              
26 Trần Quỳnh Trân 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo C6, 7     IE10_3    
27 Nguyễn Quách Ngọc Trường 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
28 Đinh Ánh Tuyết 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng   C3, 4     IE10_1    
29 Nguyễn Thu Uyên 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng     C5     NP10_1  
30 Cao Dương Phương Vinh 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
31 Nguyễn Thảo Vy 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng   C3, 4     IE10_1    
32 Nguyễn Tường Vy 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng              
33 Phạm Thị Thúy Vy 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
34 Phan Ngọc Xuân 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
1 Đặng Minh Anh 10H2 C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
2 Nguyễn Phúc Tài Anh 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
3 Nguyễn Vũ Hoàng Châu 10H2                        
4 Đặng Phương Du 10H2                        
5 Nguyễn Huỳnh Minh Duy 10H2 C5     T10_1 - Duy       C6     NP10_2  
6 Đào Minh Đức 10H2 C5     T10_1 - Duy                
7 Đinh Vũ Hoàng 10H2               C6     NP10_2  
8 Nguyễn Bình Huy 10H2 C5     T10_1 - Duy                
9 Bùi Nguyễn Khánh Hưng 10H2                        
10 Đỗ Hoàng Ngọc Khánh 10H2   C7     L10_1 - H.Phượng              
11 Nhan Quốc Khánh 10H2 C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
12 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 10H2 C5     T10_1 - Duy                
13 Phạm Gia Linh 10H2   C5     L10_2 - Đượm              
14 Trần Đình Hương Mai 10H2 C5 C4   T10_1 - Duy L10_4 - H.Phượng              
15 Nguyễn Thị Tâm Mi 10H2               C5     NP10_1  
16 Phan Xuân Phương Nhi 10H2               C5     NP10_1  
17 Nguyễn Đức Quyền 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng     C6     NP10_2  
18 Vũ Thị Như Thảo 10H2   C7     L10_1 - H.Phượng     C6     NP10_2  
19 Trần Yến Thơ 10H2 C5 C4   T10_1 - Duy L10_4 - H.Phượng              
20 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
21 Trần Mai Trang 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
22 Đặng Ngọc Trân 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng   C3, 4     IE10_1    
23 Huỳnh Bảo Trân 10H2 C5 C3   T10_1 - Duy L10_5 - H.Phượng              
24 Nguyễn Hoàng Tuấn 10H2     C5     H10_5 - Cúc            
25 Lê Ngọc Tuyền 10H2                        
26 Phan Kim Tuyền 10H2   C4     L10_4 - H.Phượng              
27 Hứa Gia Uyên 10H2             C3, 4     IE10_1    
28 Ngô Thị Cẩm Vân 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng     C6     NP10_2  
29 Trần Học Văn 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng     C6     NP10_2  
30 Đoàn Quốc Việt 10H2                        
31 Trần Nguyễn Thúy Vy 10H2 C5 C7   T10_2 - Hào L10_1 - H.Phượng              
32 Trần Thảo Vy 10H2   C7     L10_1 - H.Phượng   C3, 4     IE10_1    
33 Nguyễn Huỳnh Như Ý 10H2                        
34 Nguyễn Lý Hoàng Yến 10H2             C3, 4     IE10_1    
35 Trần Hải Yến 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
1 Nguyễn Mạnh Bảo An 10LY     C7     H10_4 - Dao            
2 Nguyễn Tấn An 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
3 Phạm Minh Anh 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
4 Lương Hòa Gia Bảo 10LY C5     T10_1 - Duy                
5 Dương Hoàng Khánh Bình 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
6 Đinh Thảo Duy 10LY     C7     H10_4 - Dao            
7 Lư Trung Hiếu 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao   C6     NP10_2  
8 Nguyễn Bá Hùng 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao   C6     NP10_2  
9 Trần Đinh Huy 10LY     C7     H10_4 - Dao            
10 Trần Quốc Huy 10LY                        
11 Hà Nguyễn Anh Khoa 10LY                        
12 Ngô Minh Khôi 10LY     C7     H10_4 - Dao            
13 Trần Văn Kiên 10LY C5     T10_1 - Duy       C6     NP10_2  
14 Phạm Ngọc Lam 10LY               C5     NP10_1  
15 Trịnh Khánh Linh 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
16 Nguyễn Sơn Long 10LY     C7     H10_4 - Dao            
17 Nguyễn Phú Ngọc 10LY C5     T10_1 - Duy                
18 Châu Trọng Nhân 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
19 Trần Hồng Phúc 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
20 Nguyễn Đào Lan Phương 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
21 Trương Khánh Quý 10LY               C5     NP10_1  
22 Phạm Phú Hoàng Sơn 10LY C5     T10_1 - Duy                
23 Trần Minh Thiện 10LY                        
24 Lê Quốc Thịnh 10LY     C7