Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2 T10_1 T10_2 L10_1 L10_2 L10_3 L10_4 L10_5 H10_1 H10_2 H10_3 H10_4 H10_5 H10_6 H10_7 T11_1 T11_2 T11_3 L11_1 L11_2 L11_3 L11_4 H11_1 H11_2 H11_3 H11_4 H11_5 H11_6 T12_1 T12_2 T12_3 T12_4 T12_5 T12_6 T12_7 T12_8 L12_1 L12_2 L12_3 H12_1 H12_2 H12_3 H12_4 S12_1 S12_2 S12_3 V12_1 A12_1 A12_2 A12_3 A12_4 A12_5
T.2 1                                                                                                                                                                    
2                                                                                                                                                                    
3                                                                                                                                                                    
4                                                                                                                                                                    
5                                                                                                                                                                    
T.3 1                                                                                                                                                                    
2                                                                           LY - H_Phượng HOA - ThảoH                                       TOAN - Dũng   TOAN - P_Hà   TOAN - HạnhT     TOAN - T_Hà                                
3                                                                           LY - H_Phượng HOA - ThảoH                                       TOAN - Dũng   TOAN - P_Hà   TOAN - HạnhT     TOAN - T_Hà                                
4                                                                           LY - H_Phượng HOA - ThảoH                                       TOAN - Dũng   TOAN - P_Hà   TOAN - HạnhT     TOAN - T_Hà                                
5                                                                                                                                                                    
T.4 1                                                                                                                                                                    
2                                                                         LY - H_Phượng     HOA - ThảoH       HOA - Ngân   TOAN - HạnhT     LY - Đông             HOA - HằngH   HOA - Dao             TOAN - T_Hà                 SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư       ANH - Mỹ  
3                                                                         LY - H_Phượng     HOA - ThảoH       HOA - Ngân   TOAN - HạnhT     LY - Đông             HOA - HằngH   HOA - Dao             TOAN - T_Hà                 SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư       ANH - Mỹ  
4                                                                         LY - H_Phượng     HOA - ThảoH       HOA - Ngân   TOAN - HạnhT     LY - Đông             HOA - HằngH   HOA - Dao             TOAN - T_Hà                 SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư       ANH - Mỹ  
5     GDQP - Tiên       GDQP - CTiên GDQP - GDQP - VKý                                                                                                                                                  
T.5 1                                                                                                                                                                    
2                                                               TOAN - Duy TOAN - Hào   LY - Đượm           HOA - KiềuH   HOA - Cúc-H       TOAN - Lạc TOAN -         HOA - ThảoH       HOA - Dao             TOAN - T_Hà     LY - Băng LY - Đông LY - H_Phượng                   ANH - Mỹ      
3                                                               TOAN - Duy TOAN - Hào   LY - Đượm           HOA - KiềuH   HOA - Cúc-H       TOAN - Lạc TOAN -         HOA - ThảoH       HOA - Dao             TOAN - T_Hà     LY - Băng LY - Đông LY - H_Phượng                   ANH - Mỹ      
4                                                               TOAN - Duy TOAN - Hào   LY - Đượm           HOA - KiềuH   HOA - Cúc-H       TOAN - Lạc TOAN -         HOA - ThảoH       HOA - Dao             TOAN - T_Hà     LY - Băng LY - Đông LY - H_Phượng                   ANH - Mỹ      
5     TD - Đức                                                                                                                                                              
T.6 1                                                                                                                                                                    
2                                                                                                                       TOAN - Duy                                   ANH - Mỹ        
3                                                                                                                       TOAN - Duy                                   ANH - Mỹ        
4                                                                                                                       TOAN - Duy                                   ANH - Mỹ        
5                                                                                                                                                                    
T.7 1                                                                                                                                                                    
2                                                                   LY - H_Phượng               HOA - Dao               LY - Đông LY - Hồng LY - Đượm                   TOAN - HạnhT               HOA - ThảoH HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH             ANH - Mỹ   ANH - TrungA
3                                                                   LY - H_Phượng               HOA - Dao               LY - Đông LY - Hồng LY - Đượm                   TOAN - HạnhT               HOA - ThảoH HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH             ANH - Mỹ   ANH - TrungA
4                                                                   LY - H_Phượng               HOA - Dao               LY - Đông LY - Hồng LY - Đượm                   TOAN - HạnhT               HOA - ThảoH HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH             ANH - Mỹ   ANH - TrungA
5                                                                                                                                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn