Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 31/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10SD 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 T12_1 T12_2 T12_3 T12_4 T12_5 T12_6 L12_1 L12_2 H12_1 H12_2 H12_3 H12_4 H12_5 H12_6 S12_1 V12_1 V12_2 SU12 A12_1 A12_2 A12_3 A12_4 T10_1 T10_2 L10_1 L10_2 L10_3 H10_1 H10_2 H10_3 H10_4 H10_5 H10_6 V10_1 V10_2 A10_1 L11_1 L11_2 L11_3 H11_1 H11_2 H11_3 H11_4 A11_1 DIA12
T.2 1                                                                                                                                                        
2                                                                                                                                                        
3                                                                                                                                                        
4                                                                                                                                                        
5                                                                                                                                                        
T.3 1                                                                                                                                                        
2                                                                                           SINH - MinhS       ANH - TrungA ANH - Cang ANH - Mỹ             HOA - ThảoH     HOA - Dao   HOA - Ngân                        
3                                                                                           SINH - MinhS       ANH - TrungA ANH - Cang ANH - Mỹ             HOA - ThảoH     HOA - Dao   HOA - Ngân                        
4                                                                                           SINH - MinhS       ANH - TrungA ANH - Cang ANH - Mỹ             HOA - ThảoH     HOA - Dao   HOA - Ngân                        
5                                                                                                                                                        
T.4 1                                                                                                                                                        
2                                                                               HOA - ThảoH HOA - Loan HOA - HằngH   HOA - Dao       VAN - MThư SU - HằngS         TOAN - L_Hà     LY - Băng LY - Hồng                         HOA - KiềuH HOA - Bằng HOA - Cúc-H   ANH - Mỹ  
3                                                                               HOA - ThảoH HOA - Loan HOA - HằngH   HOA - Dao       VAN - MThư SU - HằngS         TOAN - L_Hà     LY - Băng LY - Hồng                         HOA - KiềuH HOA - Bằng HOA - Cúc-H   ANH - Mỹ  
4                                                                               HOA - ThảoH HOA - Loan HOA - HằngH   HOA - Dao       VAN - MThư SU - HằngS         TOAN - L_Hà     LY - Băng LY - Hồng                         HOA - KiềuH HOA - Bằng HOA - Cúc-H   ANH - Mỹ  
5                                                                                                                                                        
T.5 1                                                                                                                                                        
2                                                                   TOAN - P_Hà   TOAN - HạnhT TOAN - T_Hà LY - Nghi LY - Đượm                                         HOA - Dao     HOA - KiềuH                          
3                                                                   TOAN - P_Hà   TOAN - HạnhT TOAN - T_Hà LY - Nghi LY - Đượm                                         HOA - Dao     HOA - KiềuH                          
4                                                                   TOAN - P_Hà   TOAN - HạnhT TOAN - T_Hà LY - Nghi LY - Đượm                                         HOA - Dao     HOA - KiềuH                          
5                                                                                                                                                        
T.6 1                                                                                                                                                        
2                                                               TOAN - Dũng                     HOA - Bằng   HOA - ThảoH   VAN - MThư           ANH - Mỹ     LY - Băng         HOA - Cúc-H       VAN - ThaoV VAN - Kiển ANH - GiangA LY - Đượm LY - Hồng LY - NgaL       HOA - Loan   DIA - HươngĐ
3                                                               TOAN - Dũng                     HOA - Bằng   HOA - ThảoH   VAN - MThư           ANH - Mỹ     LY - Băng         HOA - Cúc-H       VAN - ThaoV VAN - Kiển ANH - GiangA LY - Đượm LY - Hồng LY - NgaL       HOA - Loan   DIA - HươngĐ
4                                                               TOAN - Dũng                     HOA - Bằng   HOA - ThảoH   VAN - MThư           ANH - Mỹ     LY - Băng         HOA - Cúc-H       VAN - ThaoV VAN - Kiển ANH - GiangA LY - Đượm LY - Hồng LY - NgaL       HOA - Loan   DIA - HươngĐ
5     TD - Hiếu                                                                                                                                                  
T.7 1                                                                                                                                                        
2                                                                 TOAN - HạnhT   TOAN - T_Hà                                                                                  
3                                                                 TOAN - HạnhT   TOAN - T_Hà                                                                                  
4                                                                 TOAN - HạnhT   TOAN - T_Hà                                                                                  
5                                                                                                                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 02-01-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn