Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 16/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2 T10_1 T10_2 L10_1 L10_2 L10_3 L10_4 L10_5 H10_1 H10_2 H10_3 H10_4 H10_5 H10_6 H10_7 T11_1 T11_2 T11_3 L11_1 L11_2 L11_3 L11_4 H11_1 H11_2 H11_3 H11_4 H11_5 H11_6 TR.HÀ_3 TR.HÀ_4 BĂNG NGHI_2 KIỀU_2 MINHS QUYẾT THƯ_2 MY_2 MỸ_4 MY_TN_1 MỸ_TN_2
T.2 1                                                                                                                                            
2                                                                                                                                           ANH - Mỹ
3                                                                                                                                           ANH - Mỹ
4                                                                                                                                            
5                                                                                                                                            
T.3 1                                                                                                                                            
2                                                                           LY - H_Phượng HOA - ThảoH                                         TOAN - T_Hà             ANH - Mỹ      
3                                                                           LY - H_Phượng HOA - ThảoH                                         TOAN - T_Hà             ANH - Mỹ      
4                                                                           LY - H_Phượng HOA - ThảoH                                                         ANH - Mỹ    
5                                                                                                                                       ANH - Mỹ    
T.4 1                                                                                                                                            
2                                                                         LY - H_Phượng     HOA - ThảoH       HOA - Ngân   TOAN - HạnhT     LY - Đông             HOA - HằngH   HOA - Dao     LY - Băng   HOA - KiềuH     VAN - MThư        
3                                                                         LY - H_Phượng     HOA - ThảoH       HOA - Ngân   TOAN - HạnhT     LY - Đông             HOA - HằngH   HOA - Dao     LY - Băng   HOA - KiềuH     VAN - MThư        
4                                                                         LY - H_Phượng     HOA - ThảoH       HOA - Ngân   TOAN - HạnhT     LY - Đông             HOA - HằngH   HOA - Dao       LY - Nghi           ANH - Mỹ    
5     GDQP - Tiên       GDQP - CTiên GDQP - GDQP - VKý                                                                                                         LY - Nghi           ANH - Mỹ    
T.5 1                                                                                                                                            
2                                                               TOAN - Duy TOAN - Hào   LY - Đượm           HOA - KiềuH   HOA - Cúc-H       TOAN - Lạc TOAN -         HOA - ThảoH       HOA - Dao             SINH - MinhS SINH - Quyết          
3                                                               TOAN - Duy TOAN - Hào   LY - Đượm           HOA - KiềuH   HOA - Cúc-H       TOAN - Lạc TOAN -         HOA - ThảoH       HOA - Dao             SINH - MinhS SINH - Quyết          
4                                                               TOAN - Duy TOAN - Hào   LY - Đượm           HOA - KiềuH   HOA - Cúc-H       TOAN - Lạc TOAN -         HOA - ThảoH       HOA - Dao                     ANH - Mỹ    
5     TD - Đức                                                                                                                                 ANH - Mỹ    
T.6 1                                                                                                                                            
2                                                                                                                     TOAN - T_Hà                      
3                                                                                                                     TOAN - T_Hà                      
4                                                                                                                     TOAN - T_Hà                   ANH - Mỹ  
5                                                                                                                                         ANH - Mỹ  
T.7 1                                                                                                                                            
2                                                                   LY - H_Phượng               HOA - Dao               LY - Đông LY - Hồng LY - Đượm             TOAN - T_Hà                      
3                                                                   LY - H_Phượng               HOA - Dao               LY - Đông LY - Hồng LY - Đượm             TOAN - T_Hà                      
4                                                                   LY - H_Phượng               HOA - Dao               LY - Đông LY - Hồng LY - Đượm             TOAN - T_Hà                   ANH - Mỹ  
5                                                                                                                                         ANH - Mỹ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 27-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn