Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 14/08/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2
T.2 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              
T.3 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              
T.4 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              
T.5 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              
T.6 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              
T.7 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-08-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn