Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 03/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 11A2 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2 T11_1 T11_2 T11_3 T11_4 T11_5 T11_6 T11_7 T11_8 T11_9 L11_1 L11_2 L11_3 L11_4 L11_5 L11_6 L11_7 L11_8 L11_9 H11_1 H11_2 H11_3 H11_4 H11_5 H11_6 H11_7 H11_8 A11_1 A11_2 A11_3 A11_4 T10_1 T10_2 T10_3 T10_4 T10_5 T10_6 L10_1 L10_2 L10_3 L10_4 L10_5 L10_6 L10_7 L10_8 L10_9 L10_10 L10_11 H10_1 H10_2 H10_3 H10_4 H10_5 H10_6 H10_7 H10_8 H10_9 H10_10 H10_11 A10_1 A10_2 A10_3 A10_4 TN-H TN-SI TN-V1 TN-V2 TN-A1 TN-A2 TN-SU TN-DI TN-GD
T.2 1                                                                                                                                                                                                              
2                                                                                                                                                                                                              
3                                                                                                                                                                                                              
4                                                                                                                                                                                                              
5                                                                                                                                                                                                              
T.3 1                                                                                                                                                                                                              
2                                                                     TOAN - Hào     TOAN - L_Hà                         HOA - ThảoH   HOA - Bằng HOA - Dao   HOA - KiềuH HOA - HằngH   ANH - Duyên       TOAN - Duy     TOAN - TrungT     LY - Băng LY - Đông   LY - Hồng     LY - Thành                         HOA - Cúc-H               SINH - GiangS         SU - HàS    
3                                                                     TOAN - Hào     TOAN - L_Hà                         HOA - ThảoH   HOA - Bằng HOA - Dao   HOA - KiềuH HOA - HằngH   ANH - Duyên       TOAN - Duy     TOAN - TrungT     LY - Băng LY - Đông   LY - Hồng     LY - Thành                         HOA - Cúc-H               SINH - GiangS         SU - HàS    
4                                                                     TOAN - Hào     TOAN - L_Hà                         HOA - ThảoH   HOA - Bằng HOA - Dao   HOA - KiềuH HOA - HằngH   ANH - Duyên       TOAN - Duy     TOAN - TrungT     LY - Băng LY - Đông   LY - Hồng     LY - Thành                         HOA - Cúc-H               SINH - GiangS       ANH - HươngA SU - HàS    
5               GDQP - GDQP - Ký1         GDQP - Tiên GDQP - Tiên1                                                                                                                                                                         ANH - HươngA      
T.4 1                                                                                                                                                                                                              
2                                                                             TOAN -   TOAN - P_Hà LY - Băng   LY - Đông   LY - Hồng   LY - Thành                                 TOAN - HạnhT   TOAN - TrungT           LY - Nghi                   HOA - HằngH                       HOA - KiềuH   VAN - MThư   ANH - Mỹ        
3                                                                             TOAN -   TOAN - P_Hà LY - Băng   LY - Đông   LY - Hồng   LY - Thành                                 TOAN - HạnhT   TOAN - TrungT           LY - Nghi                   HOA - HằngH                       HOA - KiềuH   VAN - MThư   ANH - Mỹ        
4                                                                             TOAN -   TOAN - P_Hà LY - Băng   LY - Đông   LY - Hồng   LY - Thành                                 TOAN - HạnhT   TOAN - TrungT           LY - Nghi                   HOA - HằngH                             VAN - Ny          
5     TD - HạnhTD GDQP - GDQP - Ký1 GDQP - Tiên GDQP - Tiên1                       TD - Đức                                                                                                                                                             VAN - Ny          
T.5 1                                                                                                                                                                                                              
2                                                                 TOAN - AnhT       TOAN - L_Hà     TOAN - MaiT         LY - Đông                                                               LY - Băng             HOA - HằngH   HOA - KiềuH         ANH - Duyên ANH - Ngọc ANH - Trinh       VAN - MThư   ANH - Mỹ     DIA - HươngĐ  
3                                                                 TOAN - AnhT       TOAN - L_Hà     TOAN - MaiT         LY - Đông                                                               LY - Băng             HOA - HằngH   HOA - KiềuH         ANH - Duyên ANH - Ngọc ANH - Trinh       VAN - MThư   ANH - Mỹ     DIA - HươngĐ  
4                                                                 TOAN - AnhT       TOAN - L_Hà     TOAN - MaiT         LY - Đông                                                               LY - Băng             HOA - HằngH   HOA - KiềuH         ANH - Duyên ANH - Ngọc ANH - Trinh         VAN - Ny   ANH - HươngA   DIA - HươngĐ  
5 GDQP - Tiên GDQP - Tiên1 GDQP -           TD - Đức GDQP - Ký1                                                                                                                                                                               VAN - Ny   ANH - HươngA      
T.6 1                                                                                                                                                                                                              
2                                                                   TOAN - Hào   TOAN - L_Hà                               HOA - ThảoH     HOA - Dao     HOA - HằngH   ANH - CúcA ANH - PhươngA ANH - Trinh           TOAN - Duy               LY - Đông   LY - Ần   HOA - Bằng   HOA - Cúc-H     HOA - KiềuH   HOA - Loan                               GDCD - Định
3                                                                   TOAN - Hào   TOAN - L_Hà                               HOA - ThảoH     HOA - Dao     HOA - HằngH   ANH - CúcA ANH - PhươngA ANH - Trinh           TOAN - Duy               LY - Đông   LY - Ần   HOA - Bằng   HOA - Cúc-H     HOA - KiềuH   HOA - Loan                               GDCD - Định
4                                                                   TOAN - Hào   TOAN - L_Hà                               HOA - ThảoH     HOA - Dao     HOA - HằngH   ANH - CúcA ANH - PhươngA ANH - Trinh           TOAN - Duy               LY - Đông   LY - Ần   HOA - Bằng   HOA - Cúc-H     HOA - KiềuH   HOA - Loan                               GDCD - Định
5               TD - Đức     GDQP - GDQP - Ký1       GDQP - Tiên   TD - Hiếu GDQP - Tiên1                                                                                                                                                                        
T.7 1                                                                                                                                                                                                              
2                                                                                     LY - Băng       LY - Hồng                                 TOAN - Duy                   LY - Đông         LY - Ần   HOA - Bằng               HOA - HằngH HOA - Cúc-H       ANH - Ngọc HOA - KiềuH                
3                                                                                     LY - Băng       LY - Hồng                                 TOAN - Duy                   LY - Đông         LY - Ần   HOA - Bằng               HOA - HằngH HOA - Cúc-H       ANH - Ngọc HOA - KiềuH                
4                                                                                     LY - Băng       LY - Hồng                                 TOAN - Duy                   LY - Đông         LY - Ần   HOA - Bằng               HOA - HằngH HOA - Cúc-H       ANH - Ngọc                  
5                         GDQP - Tiên       GDQP - GDQP - Ký1                                                                                                                                                                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 31-03-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn