Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 09/10/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 LY - H_Phượng DIA - Hoa LY - Hồng DIA - MinhĐ SINH - GiangS SINH - ThảoS VAN - NgaV TIN - PhươngTH CN - Thu LY - NgaL SINH - PhươngS LY - Đượm LY - Đông TOAN - SU - HằngS GDCD - Thuần VAN - MThư DIA - Anh HOA - ThảoH VAN - Kiển ANH - TrungA SU - DươngS SINH - Nhung-S SU - DungS TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT ANH - GiangA TIN - Lợi ANH - HươngA LY - Thành ANH - Mỹ
3 LY - H_Phượng SU - DươngS SINH - PhươngS VAN - HòaV CN - Thu SU - HàS VAN - NgaV HOA - HằngH TIN - PhươngTH LY - NgaL GDCD - Thuần SU - HằngS LY - Đông DIA - Anh TIN - Lợi VAN - Kiển VAN - MThư LY - Hồng HOA - ThảoH TOAN - HạnhT ANH - TrungA SINH - Nhung-S SU - DungS SINH - ThảoS DIA - HươngĐ ANH - Mỹ ANH - GiangA TOAN - P_Hà GDCD - MaiCD ANH - Ngọc LY - Thành
4 DIA - HươngĐ VAN - Kiển DIA - MinhĐ HOA - ThảoH LY - Đượm GDCD - Thuần DIA - Hoa TOAN - P_Hà LY - H_Phượng TIN - PhươngTH TOAN - Duy VAN - DươngV TOAN - HạnhT HOA - HằngH LY - Hồng SU - DungS GDCD - MaiCD TIN - Lợi LY - Đông SINH - PhươngS TOAN - L_Hà ANH - GiangA ANH - Mỹ VAN - MThư VAN - NgaV SI_C - Quyết VAN - HòaV AnhC - TrungA SU - DươngS ANH - Ngọc SU - HằngS
5 TIN - PhươngTH VAN - Kiển   HOA - ThảoH DIA - HươngĐ DIA - Hoa LY - Đượm DIA - MinhĐ LY - H_Phượng   TOAN - Duy VAN - DươngV TOAN - HạnhT GDCD - Thuần SINH - PhươngS     HOA - HằngH LY - Đông SU - DungS TOAN - L_Hà ANH - GiangA ANH - Mỹ VAN - MThư GDCD - MaiCD SI_C - Quyết TIN - Lợi SU - DươngS LY - Thành   TOAN - P_Hà
T.3 1 VAN - NgaV TIN - Khải TOAN - Duy ANH - Văn HOA - Loan TIN - PhươngTH ANH - CúcA SINH - PhươngS VAN - Kiển VAN - DươngV ANH - PhươngA HOA - ThảoH HOA - Bằng CN - Luân TOAN - Hào TD - HạnhTD GDQP - TOAN - Lạc GDCD - Thuần LY - Thành VAN - Ny TD - Hiếu TOAN - Dũng TOAN - T_Hà HOA - KiềuH HOA - HằngH HOA - Dao TD - Đức SINH - MinhS TIN - Lợi VAN - ThaoV
2 GDCD - Thuần TIN - Khải TOAN - Duy ANH - Văn HOA - Loan TOAN - Lạc TIN - PhươngTH TD - HạnhTD VAN - Kiển VAN - DươngV VAN - MThư HOA - ThảoH TD - Hiếu HO_C - KiềuH TOAN - Hào TIN - Lợi ANH - PhươngA SINH - PhươngS ANH - CúcA TD - Đức VAN - Ny HOA - Bằng TOAN - Dũng TOAN - T_Hà LY - Thành HOA - HằngH SINH - MinhS CN - Luân AnhC - TrungA HOA - Dao VAN - ThaoV
3 TOAN - Dũng ANH - Văn TD - Đức TD - Hiếu TIN - PhươngTH TOAN - Lạc TOAN - Hào GDCD - Thuần SINH - ThảoS HOA - ThảoH VAN - MThư ANH - PhươngA GDQP - VAN - ThaoV HOA - Dao ANH - Can SINH - PhươngS HOA - HằngH ANH - CúcA VAN - Kiển LY - Băng HOA - Bằng SINH - Nhung-S TIN - Lợi LY - Thành TD - HạnhTD TOAN - T_Hà SINH - MinhS AnhC - TrungA VAN - NgaV CN - Luân
4 SINH - PhươngS TOAN - Lạc VAN - Kiển GDCD - Thuần ANH - Can TD - Hiếu VANC - DươngV CN - Thu HOA - HằngH TIN - PhươngTH LY - Đông TD - Đức ANH - PhươngA VAN - ThaoV HOA - Dao SI_C - Quyết HOA - Bằng ANH - Văn TOAN - Nam HOA - ThảoH ANH - TrungA TIN - Khải LY - Băng VAN - MThư SU - DungS VAN - Ny TD - HạnhTD TIN - Lợi TOAN - Dũng SINH - ThảoS SINH - MinhS
5   SINH - PhươngS CN - Thu TIN - PhươngTH     VANC - DươngV   HOA - HằngH   LY - Đông   VAN - Ny     SI_C - Quyết HOA - Bằng ANH - Văn TOAN - Nam   SINH - Nhung-S TIN - Khải LY - Băng SU - DungS SINH - ThảoS   TIN - Lợi AnhC - TrungA CN - Luân    
T.4 1 SU - DươngS TI_C - Khải LY - Hồng TD - Hiếu VAN - DươngV TIN - PhươngTH ANH - CúcA TD - HạnhTD DIA - MinhĐ TD - Thương VAN - MThư TOAN - Lạc HOA - Bằng SU - HằngS CN - Luân HOA - Loan LY - Đượm ANH - Văn TIN - Lợi ANH - Can TOAN - L_Hà CN - Ần GDCD - Định TOAN - T_Hà ANH - Trinh VAN - Ny SINH - MinhS VAN - ThaoV TOAN - Dũng TD - Đức TOAN - P_Hà
2 TD - Đức TI_C - Khải LY - Hồng DIA - MinhĐ VAN - DươngV SI_C - MinhS ANH - CúcA ANH - Trinh SU - DươngS ANH - Can VAN - MThư TOAN - Lạc CN - Luân TIN - Lợi VAN - ThaoV HOA - Loan LY - Đượm ANH - Văn SU - HằngS HOA - ThảoH HOA - Bằng TD - Hiếu TD - HạnhTD TOAN - T_Hà TOAN - L_Hà VAN - Ny VAN - HòaV TOAN - P_Hà TOAN - Dũng HOA - Dao TIN - PhươngTH
3 TOAN - Dũng ANH - Văn TD - Đức TOAN - T_Hà HOA - Loan VAN - DươngV TIN - PhươngTH ANH - Trinh GDCD - Định HOA - ThảoH HOA - Dao TIN - Khải VAN - Ny ANH - Can VAN - ThaoV CN - Luân VAN - MThư TOAN - Lạc ANH - CúcA TIN - Lợi HOA - Bằng LY - T_Phượng ANH - Mỹ CN - Ần TOAN - L_Hà DIA - MinhĐ TD - HạnhTD SINH - MinhS VAN - HòaV TOAN - P_Hà TD - Hiếu
4 TOAN - Dũng TOAN - Lạc HOA - Dao HOA - ThảoH TOAN - P_Hà VAN - DươngV HOA - Ngân TIN - PhươngTH TOAN - TOAN - TrungT TIN - Lợi TI_C - Khải SU - HằngS TD - HạnhTD LY - Hồng ANH - Can VAN - MThư VAN - Ny ANH - CúcA   LY - Băng GDCD - Định CN - Luân HOA - Loan TD - Đức ANH - Mỹ LY - T_Phượng SU - DươngS TD - Hiếu CN - Ần SINH - MinhS
5     ANH - Can   TOAN - P_Hà TOAN - Lạc HOA - Ngân SU - DươngS TOAN - TOAN - TrungT             CN - Luân VAN - Ny     SU - HằngS TI_C - Khải LY - Băng LY - T_Phượng HO_C - Bằng ANH - Mỹ CN - Ần GDCD - Định TIN - PhươngTH    
T.5 1 TIN - PhươngTH LY - Đượm VAN - Kiển TOAN - T_Hà ANH - Can ANH - Lan SU - HàS TOAN - P_Hà AnhC - Duyên TOAN - TrungT TD - Thương ANH - PhươngA VAN - Ny GDQP - TOAN - Hào TOAN - Nam TOAN - TD - Hiếu VAN - DươngV DIA - Hoa TIN - Lợi TOAN - HạnhT HOA - Dao TD - HạnhTD ANH - Trinh GDCD - MaiCD DIA - Anh HOA - Cúc-H VAN - HòaV TD - Đức VAN - ThaoV
2 ANH - Lan LY - Đượm VAN - Kiển TOAN - T_Hà ANH - Can SI_C - MinhS DIA - Hoa TOAN - P_Hà AnhC - Duyên TOAN - TrungT TOAN - Duy ANH - PhươngA VAN - Ny VAN - ThaoV TOAN - Hào TOAN - Nam TOAN - GDQP - VAN - DươngV TD - Đức TD - Hiếu DIA - Anh HOA - Dao TIN - Lợi ANH - Trinh TD - HạnhTD SU - HàS HOA - Cúc-H VAN - HòaV ANH - Ngọc TIN - PhươngTH
3 ANH - Lan DIA - Hoa TIN - PhươngTH VAN - HòaV TD - Hiếu HOA - Cúc-H LY - Đượm ANH - Trinh VAN - Kiển VAN - DươngV TOAN - Duy TD - Đức LY_C - T_Phượng TOAN - DIA - Anh TD - HạnhTD ANH - PhươngA GDCD - MaiCD GDQP - TOAN - HạnhT TOAN - L_Hà VAN - ThaoV VAN - Ny HO_C - Bằng TIN - Lợi SU - HàS TOAN - T_Hà TOAN - P_Hà SINH - MinhS GDCD - Định HOA - Dao
4 TO_C - T_Hà TD - Đức TOAN - Duy VAN - HòaV TOAN - P_Hà HOA - Cúc-H TOAN - Hào ANH - Trinh TD - HạnhTD ANH - Can GDQP - VAN - DươngV LY_C - T_Phượng TOAN - VAN - ThaoV VAN - Kiển ANH - PhươngA VAN - Ny TOAN - Nam TOAN - HạnhT DIA - Anh SU - DươngS TIN - PhươngTH HO_C - Bằng TOAN - L_Hà TIN - Lợi GDCD - Định ANH - Ngọc TD - Hiếu SU - HàS GDCD - MaiCD
5 TO_C - T_Hà VAN - Kiển TOAN - Duy SU - HàS HO_C - Cúc-H   TOAN - Hào VAN - HòaV TOAN -       ANH - PhươngA   VAN - ThaoV ANH - Can TIN - Lợi VAN - Ny TOAN - Nam       TIN - PhươngTH GDCD - Định HO_C - Bằng TOAN - HạnhT LY - T_Phượng ANH - Ngọc SU - DươngS TOAN - P_Hà  
T.6 1 HOA - KiềuH TD - Đức TIN - PhươngTH ANH - Văn GDCD - Định VAN - DươngV VAN - NgaV VAN - HòaV ANH - Lan CN - Thu ANH - PhươngA DIA - Thiện TOAN - HạnhT ANH - Can GDQP - VAN - Kiển TOAN - TOAN - Lạc TD - HạnhTD CN - Luân TO_C - Nam VAN - ThaoV VAN - Ny HOA - Loan TIN - Lợi CN - Ần ANH - GiangA TOAN - P_Hà LY - Thành SU - HàS TD - Hiếu
2 HOA - KiềuH GDCD - Định SU - HàS TIN - PhươngTH TOAN - P_Hà CN - Thu VAN - NgaV VAN - HòaV ANH - Lan TD - Thương ANH - PhươngA GDQP - DIA - Thiện TD - HạnhTD TD - Đức VAN - Kiển TD - Hiếu TOAN - Lạc VAN - DươngV ANH - Can TO_C - Nam VAN - ThaoV VAN - Ny HOA - Loan CN - Ần TOAN - HạnhT HOA - Dao LY - T_Phượng TOAN - Dũng TIN - Lợi LY - Thành
3 TOAN - Dũng ANH - Văn GDCD - Định CN - Thu HO_C - Cúc-H ANH - Lan TOAN - Hào TOAN - P_Hà TOAN - DIA - HươngĐ TD - Thương TOAN - Lạc ANH - PhươngA SINH - GiangS HO_C - KiềuH TOAN - Nam VANC - Ny CN - Luân VAN - DươngV ANH - Can TD - Hiếu TOAN - HạnhT TD - HạnhTD ANH - GiangA TD - Đức TIN - Lợi SU - HàS LY - T_Phượng TIN - PhươngTH LY - Thành HOA - Dao
4 TD - Đức HOA - Dao ANH - Can HO_C - Cúc-H VAN - DươngV ANH - Lan TD - HạnhTD AnhC - PhươngA TIN - PhươngTH GDCD - Định TO_C - Hào TOAN - Lạc SINH - GiangS LY - NgaL ANH - HươngA TOAN - Nam VANC - Ny TD - Hiếu CN - Luân VAN - Kiển TIN - Lợi TOAN - HạnhT TOAN - Dũng ANH - GiangA HOA - KiềuH LY - T_Phượng VAN - HòaV VAN - ThaoV DIA - HươngĐ VAN - NgaV TOAN - P_Hà
5 DIA - HươngĐ   ANH - Can HO_C - Cúc-H TIN - PhươngTH TOAN - Lạc   AnhC - PhươngA     TO_C - Hào VAN - DươngV TIN - Lợi LY - NgaL   SINH - GiangS     AnhC - GiangA VAN - Kiển VAN - Ny   TOAN - Dũng LY - T_Phượng HOA - KiềuH   VAN - HòaV VAN - ThaoV ANH - HươngA VAN - NgaV TOAN - P_Hà
T.7 1 VAN - NgaV TOAN - Lạc DIA - MinhĐ LY - H_Phượng TD - Hiếu LY - Đượm CN - Thu LY - NgaL ANH - Lan ANH - Can CN - Luân SINH - GiangS GDCD - MaiCD VAN - ThaoV ANH - HươngA GDQP - DIA - Hoa AnhC - Mỹ TD - HạnhTD TOAN - HạnhT SINH - Nhung-S ANH - GiangA SU - DungS DIA - HươngĐ SINH - ThảoS LY - T_Phượng TOAN - T_Hà TD - Đức HOA - HằngH TOAN - P_Hà DIA - Anh
2 VAN - NgaV TOAN - Lạc HOA - Dao LY - H_Phượng SU - HàS LY - Đượm TD - HạnhTD LY - NgaL ANH - Lan SINH - GiangS DIA - Hoa GDCD - MaiCD TOAN - HạnhT ANH - Can ANH - HươngA LY - Thành TD - Hiếu AnhC - Mỹ AnhC - GiangA GDQP - CN - Luân LY - T_Phượng DIA - HươngĐ SINH - ThảoS SU - DungS SINH - Nhung-S TOAN - T_Hà DIA - MinhĐ HOA - HằngH TOAN - P_Hà SU - HằngS
3 ANH - Lan CN - Thu LY_C - NgaL TOAN - T_Hà LY - Đượm DIA - Hoa SINH - GiangS HOA - HằngH DIA - MinhĐ DIA - HươngĐ HOA - Dao CN - Luân TD - Hiếu TOAN - TD - Đức LY - Thành SU - DungS SU - HằngS DIA - Anh GDCD - Thuần GDCD - MaiCD TOAN - HạnhT LY_C - H_Phượng TD - HạnhTD VAN - NgaV SU - HàS VANC - ThaoV ANH - Ngọc ANH - HươngA SINH - ThảoS ANH - Mỹ
4 CN - Thu HOA - Dao LY_C - NgaL SINH - GiangS DIA - HươngĐ TD - Hiếu GDCD - Thuần DIA - MinhĐ TD - HạnhTD SU - HàS SU - DungS LY - Đượm LY - Đông HOA - HằngH GDCD - MaiCD DIA - Hoa TOAN - LY - Hồng SINH - PhươngS LY - Thành SU - HằngS SINH - Nhung-S LY_C - H_Phượng ANH - GiangA VAN - NgaV TOAN - HạnhT VANC - ThaoV ANH - Ngọc ANH - HươngA DIA - Anh ANH - Mỹ
5 SH - H_Phượng SH - Đượm SH - HàS SH - MinhĐ SH - HươngĐ SH - Thu SH - Tiên SH - PhươngS SH - ThảoS SH - ThảoH SH - Đông SH - MaiCD SH - GiangS SH - NgaL SH - HươngA SH - Hoa SH - SH - Hồng SH - Thuần SH - Thành SH - Nhung-S SH - Anh SH - Mỹ SH - DungS SH - L_Hà SH - HạnhT SH - GiangA SH - Cúc-H SH - HằngH SH - Ngọc SH - HằngS

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 29-09-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net