Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 01/01/2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI KHỐI 10 + 11              
                             
STT Lớp - Giáo viên SS Lớp Ngày học Phòng                  
1 H10_1 - Thảo 37   Chiều thứ 3 31                  
2 L10_5 - H.Phượng 34   Chiều thứ 3                    
3 L10_4 - H.Phượng 34   Chiều thứ 4 33                  
4 H10_2 - Thảo 21   Chiều thứ 4 26                  
5 H10_6 - Ngân 31   Chiều thứ 4 29                  
6 H10_7 - Cúc 15   Chiều thứ 4                    
7 T11_1 - Hạnh 45   Chiều thứ 4 17                  
8 L11_1 - Đông 30   Chiều thứ 4 13                  
9 L11_4 - Đượm 21   Chiều thứ 4                    
10 H11_4 - Hằng 33   Chiều thứ 4 20                  
11 H11_6 - Dao 43   Chiều thứ 4 15                  
12 T10_1 - Duy 27   Chiều thứ 5 25                  
13 T10_2 - Hào 20   Chiều thứ 5 29                  
14 L10_2 - Đượm 33   Chiều thứ 5 24                  
15 L10_3 - H.Phượng 28   Chiều thứ 5 32                  
16 H10_3 - Kiều 45   Chiều thứ 5 23                  
17 H10_5 - Cúc 41   Chiều thứ 5 28                  
18 T11_2 - Lạc 18   Chiều thứ 5 16                  
19 T11_3 - Lý 40   Chiều thứ 5 22                  
20 H11_1 - Thảo 60   Chiều thứ 5 30                  
21 H11_5 - Dao 27   Chiều thứ 5 13                  
22 H10_4 - Dao 23   Chiều thứ 7 25                  
23 L11_2 - Đông 28   Chiều thứ 7 21                  
24 L11_4 - Nga 28   Chiều thứ 7 15                  
25 L10_1 - Đượm 16   Chiều thứ 7 22                  
26 IE10_1 26   Chiều thứ 3, 6 7                  
27 NP10_1 26   Chiều thứ 5 7                  
28 NP11_1 19   Chiều thứ 6 10                  
                             
TT Họ và tên Lớp Lịch học Lớp - GV Lịch học Tên lớp
TOÁN HÓA TOÁN HÓA IELTS Ngữ pháp LTĐH IELTS Ngữ pháp LTĐH
1 Phạm Ngọc Hà An 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
2 Tạ Huỳnh Anh 10A1   C5     L10_3 - H.Phượng   C3, 6     IE10_1    
3 Trần Ngọc Quỳnh Anh 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
4 Trần Thị Kim Anh 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
5 Trương Kim Anh 10A1   C4     L10_4 - H.Phượng              
6 Vũ Hải Anh 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
7 Nguyễn Thị Thanh Diệu 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
8 Đậu Chí Dũng 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
9 Phan Duy 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
10 Huỳnh Phúc Đạt 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
11 Huỳnh Minh Đăng 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
12 Trần Thảo Hiền 10A1 C5     T10_1 - Duy                
13 Nguyễn Danh Đức Huy 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
14 Trần Hoàng Huy 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
15 Nguyễn Tuấn Kiệt 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
16 Nguyễn Thị Phương Linh 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
17 Trần Lê Phương Linh 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
18 Đặng Ngọc Long 10A1                        
19 Lê Trần Nhật Nam 10A1                        
20 Võ Hoàng Nam 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
21 Nguyễn Kim Ngân 10A1   C5     L10_3 - H.Phượng   C3, 6     IE10_1    
22 Cao Gia Nghi 10A1   C4     L10_4 - H.Phượng              
23 Phạm Kim Ngọc 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
24 Trần Hoàng Nhựt 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
25 Nguyễn Tấn Phát 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
26 Trần Triều Phát 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
27 Nguyễn Thanh Phúc 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
28 Hồ Thúy Phương 10A1               C5     NP10_1  
29 Trần Hà Phương 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
30 Dương Trần Xuân Quỳnh 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
31 Nguyễn Minh Tâm 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
32 Huỳnh Phương Thảo 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
33 Đoàn Thị Minh Thư 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
34 Phạm Nguyễn Anh Thư 10A1   C5     L10_3 - H.Phượng              
35 Bùi Thụy Bảo Trân 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
36 Hoàng Minh Trí 10A1   C5 C3   L10_3 - H.Phượng H10_1 - Thảo            
37 Nguyễn Phùng Tiến Triển 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
38 Huỳnh Phương Yến Vy 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
39 Phạm Thị Thanh Vy 10A1     C3     H10_1 - Thảo            
1 Trần Khánh An 10H1             C3, 6     IE10_1    
2 Nguyễn Trần Minh Anh 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
3 Nguyễn Gia Bảo 10H1   C4     L10_4 - H.Phượng     C5     NP10_1  
4 Lê Phạm Ngọc Bích 10H1                        
5 Nguyễn Khánh Chi 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
6 Trần Phát Đạt 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
7 Vũ Tiến Đạt 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
8 Kiều Phát Huy 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
9 Lê Đăng Phước Hưng 10H1                        
10 Trình Thị Yến Khoa 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
11 Đỗ Thành Khôi 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
12 Phạm Thị Hoàng Lan 10H1               C5     NP10_1  
13 Bạch Hiểu Ngân 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
14 Tôn Nguyễn Thảo Ngân 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
15 Trần Kiến Nghị 10H1                        
16 Đỗ Cao Thảo Nguyên 10H1 C5     T10_1 - Duy                
17 Hoàng Thị Thanh Nhàn 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
18 Mã Phương Nhi 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
19 Huỳnh Hồng Phúc 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
20 Nguyễn Văn Minh Phúc 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
21 Trần Thiện Phước 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
22 Lê Khánh Quỳnh 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
23 Huỳnh Đức Thành 10H1                        
24 Bùi Khánh Toàn 10H1   C5     L10_3 - H.Phượng              
25 Đoàn Bích Trâm 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng              
26 Trần Quỳnh Trân 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
27 Nguyễn Quách Ngọc Trường 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
28 Đinh Ánh Tuyết 10H1   C3 C4   L10_5 - H.Phượng H10_2 - Thảo            
29 Nguyễn Thu Uyên 10H1             C3, 6     IE10_1    
30 Cao Dương Phương Vinh 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
31 Nguyễn Thảo Vy 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng   C3, 6     IE10_1    
32 Nguyễn Tường Vy 10H1   C3     L10_5 - H.Phượng              
33 Phạm Thị Thúy Vy 10H1     C4     H10_2 - Thảo   C5     NP10_1  
34 Phan Ngọc Xuân 10H1     C4     H10_2 - Thảo            
1 Đặng Minh Anh 10H2 C5     T10_1 - Duy                
2 Nguyễn Phúc Tài Anh 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
3 Nguyễn Vũ Hoàng Châu 10H2                        
4 Đặng Phương Du 10H2                        
5 Nguyễn Huỳnh Minh Duy 10H2 C5 C4   T10_1 - Duy L10_4 - H.Phượng              
6 Đào Minh Đức 10H2 C5     T10_1 - Duy                
7 Đinh Vũ Hoàng 10H2             C3, 6     IE10_1    
8 Nguyễn Bình Huy 10H2                        
9 Bùi Nguyễn Khánh Hưng 10H2                        
10 Đỗ Hoàng Ngọc Khánh 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
11 Nhan Quốc Khánh 10H2 C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
12 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 10H2 C5     T10_1 - Duy                
13 Phạm Gia Linh 10H2   C5     L10_2 - Đượm              
14 Trần Đình Hương Mai 10H2 C5 C3   T10_1 - Duy L10_5 - H.Phượng              
15 Nguyễn Thị Tâm Mi 10H2                        
16 Phan Xuân Phương Nhi 10H2                        
17 Nguyễn Đức Quyền 10H2   C4     L10_4 - H.Phượng              
18 Vũ Thị Như Thảo 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
19 Trần Yến Thơ 10H2 C5 C3   T10_1 - Duy L10_5 - H.Phượng              
20 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10H2   C5     L10_3 - H.Phượng              
21 Trần Mai Trang 10H2                        
22 Đặng Ngọc Trân 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
23 Huỳnh Bảo Trân 10H2 C5 C3   T10_1 - Duy L10_5 - H.Phượng              
24 Nguyễn Hoàng Tuấn 10H2     C5     H10_5 - Cúc            
25 Lê Ngọc Tuyền 10H2                        
26 Phan Kim Tuyền 10H2                        
27 Hứa Gia Uyên 10H2                        
28 Ngô Thị Cẩm Vân 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
29 Trần Học Văn 10H2   C4     L10_4 - H.Phượng              
30 Đoàn Quốc Việt 10H2                        
31 Trần Nguyễn Thúy Vy 10H2 C5 C4   T10_2 - Hào L10_4 - H.Phượng              
32 Trần Thảo Vy 10H2   C5     L10_3 - H.Phượng              
33 Nguyễn Huỳnh Như Ý 10H2                        
34 Nguyễn Lý Hoàng Yến 10H2                        
35 Trần Hải Yến 10H2   C3     L10_5 - H.Phượng              
1 Nguyễn Mạnh Bảo An 10LY     C7     H10_4 - Dao            
2 Nguyễn Tấn An 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
3 Phạm Minh Anh 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
4 Lương Hòa Gia Bảo 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
5 Dương Hoàng Khánh Bình 10LY C5     T10_1 - Duy                
6 Đinh Thảo Duy 10LY     C7     H10_4 - Dao            
7 Lư Trung Hiếu 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
8 Nguyễn Bá Hùng 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
9 Trần Đinh Huy 10LY     C7     H10_4 - Dao            
10 Trần Quốc Huy 10LY                        
11 Hà Nguyễn Anh Khoa 10LY                        
12 Ngô Minh Khôi 10LY     C7     H10_4 - Dao            
13 Trần Văn Kiên 10LY     C7     H10_4 - Dao            
14 Phạm Ngọc Lam 10LY                        
15 Trịnh Khánh Linh 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
16 Nguyễn Sơn Long 10LY     C7     H10_4 - Dao            
17 Nguyễn Phú Ngọc 10LY                        
18 Châu Trọng Nhân 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
19 Trần Hồng Phúc 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
20 Nguyễn Đào Lan Phương 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
21 Trương Khánh Quý 10LY                        
22 Phạm Phú Hoàng Sơn 10LY                        
23 Trần Minh Thiện 10LY                        
24 Lê Quốc Thịnh 10LY     C7     H10_4 - Dao            
25 Lê Trần Quốc Thịnh 10LY     C7     H10_4 - Dao            
26 Cao Nguyễn Việt Thư 10LY     C7     H10_4 - Dao            
27 Nguyễn Lâm Trí 10LY     C7     H10_4 - Dao            
28 Đỗ Quốc Trọng 10LY     C7     H10_4 - Dao            
29 Hồng Phương Uyên 10LY     C7     H10_4 - Dao            
30 Nguyễn Thị Tường Vy 10LY C5   C7 T10_1 - Duy   H10_4 - Dao            
1 Nguyễn Lê Khả Ái 10N1                        
2 Lê Nguyễn Duy Anh 10N1             C3, 6     IE10_1