Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/08/2018
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG                                      
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT                                  
                                       
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG                        
Năm học 2018 - 2019                        
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Nghề Điện Nghề Tin học Đội tuyển HSG
môn
Lớp nghề   LỊCH HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG 2018 - 2019
1 Phạm Ngọc Hà An 02/11/2002 x 11A1 x     D4   Thứ Tiết D1 D2 D3 D4 D5 D6 T1 T2 T3
2 Tạ Huỳnh Anh 02/12/2002 x 11A1 x     D4   Thứ 3 1                  
3 Trần Ngọc Quỳnh Anh 24/08/2002 x 11A1 x     D4   2 Luân Ần         Phong Lợi  
4 Trần Thị Kim Anh 14/12/2002 x 11A1 x     D4   3 Luân Ần         Phong Lợi  
5 Trương Kim Anh 03/10/2002 x 11A1 x     D4   4     Luân Ần         Lợi
6 Vũ Hải Anh 06/10/2002 x 11A1   x   T3   5     Luân Ần         Lợi
7 Nguyễn Thị Thanh Diệu 18/04/2002 x 11A1 x     D4   Thứ 5 1                  
8 Đậu Chí Dũng 30/12/2002   11A1 x     D4   2         Luân Ần Phong Lợi  
9 Phan Duy 01/09/2002   11A1 x     D4   3         Luân Ần Phong Lợi  
10 Huỳnh Phúc Đạt 31/05/2002   11A1 x     D4   4                 Lợi
11 Huỳnh Minh Đăng 10/04/2002   11A1 x     D4   5                 Lợi
12 Trần Thảo Hiền 23/06/2002 x 11A1 x     D4                        
13 Nguyễn Danh Đức Huy 28/05/2002   11A1 x     D4   Ghi chú:  - Tiết 2 bắt đầu học từ 14giờ; Tiết 4 bắt đầu từ 15giờ 30    
14 Trần Hoàng Huy 06/11/2002   11A1 x     D4        - Lớp của thầy Luân và thầy Ần học tại dãy thí nghiệm mới.    
15 Thiều Vĩnh Khang 30/10/2002   11A1 x     D4        - Lớp của thầy Lợi học tại phòng Tin học 3 (dãy B).       
16 Nguyễn Tuấn Kiệt 03/09/2002   11A1 x     D4        - Lớp của thầy Phong học tại phòng Tin học 2 (dãy B).       
17 Nguyễn Thị Phương Linh 24/05/2002 x 11A1 x     D4                        
18 Trần Lê Phương Linh 26/01/2002 x 11A1 x     D4                        
19 Đặng Ngọc Long 14/10/2002   11A1 x     D4                        
20 Nguyễn Sơn Long 29/01/2002   11A1 x     D4                        
21 Lê Trần Nhật Nam 01/10/2002   11A1 x     D4                        
22 Võ Hoàng Nam 23/02/2002   11A1 x     D4                        
23 Nguyễn Kim Ngân 16/08/2002 x 11A1 x     D4                        
24 Cao Gia Nghi 21/11/2002 x 11A1 x     D4                        
25 Phạm Kim Ngọc 03/07/2002 x 11A1 x     D4                        
26 Trần Hoàng Nhựt 06/08/2002   11A1 x     D4                        
27 Nguyễn Tấn Phát 27/07/2002   11A1 x     D4                        
28 Trần Triều Phát 07/10/2002   11A1 x     D4                        
29 Nguyễn Thanh Phúc 09/02/2002   11A1 x     D4                        
30 Hồ Thúy Phương 20/07/2002 x 11A1 x     D4                        
31 Trần Hà Phương 07/07/2002 x 11A1 x     D4                        
32 Dương Trần Xuân Quỳnh 14/08/2002 x 11A1 x     D4                        
33 Nguyễn Minh Tâm 26/08/2002   11A1 x     D4                        
34 Huỳnh Phương Thảo 10/10/2002 x 11A1 x     D4                        
35 Đoàn Thị Minh Thư 20/12/2002 x 11A1 x     D4                        
36 Phạm Nguyễn Anh Thư 30/04/2002 x 11A1 x     D4                        
37 Bùi Thụy Bảo Trân 24/08/2002 x 11A1 x     D4                        
38 Nguyễn Phùng Tiến Triển 07/05/2002   11A1 x     D4                        
39 Huỳnh Phương Yến Vy 27/02/2002 x 11A1 x     D4                        
40 Phạm Thị Thanh Vy 09/11/2002 x 11A1 x     D4                        
1 Trần Khánh An 24/12/2002 x 11H1 x     D2                        
2 Đinh Vũ Lan Anh 04/06/2002 x 11H1 x     D2                        
3 Nguyễn Trần Minh Anh 08/10/2002 x 11H1   x   T2                        
4 Nguyễn Gia Bảo 31/10/2002   11H1   x   T2                        
5 Lê Phạm Ngọc Bích 06/11/2002 x 11H1 x     D2                        
6 Nguyễn Khánh Chi 01/07/2002 x 11H1 x     D2                        
7 Trần Phát Đạt 11/11/2002   11H1   x   T2                        
8 Vũ Tiến Đạt 11/04/2002   11H1 x     D2                        
9 Kiều Phát Huy 23/08/2002   11H1 x     D2                        
10 Lê Đăng Phước Hưng 22/10/2002   11H1   x   T2                        
11 Trình Thị Yến Khoa 14/02/2002 x 11H1 x     D2                        
12 Đỗ Thành Khôi 01/01/2002   11H1 x     D2                        
13 Phạm Thị Hoàng Lan 23/01/2002 x 11H1     HOA D2                        
14 Bạch Hiểu Ngân 19/01/2002 x 11H1   x   T2                        
15 Tôn Nguyễn Thảo Ngân 27/09/2002 x 11H1   x   T2                        
16 Đỗ Cao Thảo Nguyên 01/02/2002 x 11H1     HOA D2                        
17 Hoàng Thị Thanh Nhàn 19/10/2002 x 11H1   x   T2                        
18 Mã Phương Nhi 25/09/2002 x 11H1   x   T2                        
19 Huỳnh Hồng Phúc 06/07/2002 x 11H1   x   T2                        
20 Nguyễn Văn Minh Phúc 14/09/2002   11H1   x   T2                        
21 Lê Khánh Quỳnh 18/09/2002 x 11H1   x   T2                        
22 Huỳnh Đức Thành 07/01/2002   11H1 x     D2                        
23 Bùi Khánh Toàn 04/02/2002   11H1     HOA D2                        
24 Đoàn Bích Trâm 28/05/2002 x 11H1   x   T2                        
25 Trần Quỳnh Trân 24/03/2002 x 11H1   x   T2                        
26 Nguyễn Quách Ngọc Trường 13/08/2002   11H1   x   T2                        
27 Đinh Ánh Tuyết 25/01/2002 x 11H1   x   T2                        
28 Nguyễn Thu Uyên 25/10/2002 x 11H1 x     D2                        
29 Trần Học Văn 30/10/2002   11H1   x   T2                        
30 Cao Dương Phương Vinh 23/10/2002   11H1 x     D2                        
31 Nguyễn Thảo Vy 27/05/2002 x 11H1     HOA D2                        
32 Nguyễn Tường Vy 14/04/2002 x 11H1   x   T2                        
33 Phạm Thị Thúy Vy 19/08/2002 x 11H1 x     D2                        
34 Phan Ngọc Xuân 28/02/2002 x 11H1 x     D2                        
1 Đặng Minh Anh 01/12/2002 x 11H2 X     D6                        
2 Nguyễn Phúc Tài Anh 02/09/2002 x 11H2 X     D6                        
3 Nguyễn Vũ Hoàng Châu 15/02/2002 x 11H2 X     D6                        
4 Đặng Phương Du 11/08/2002 x 11H2   X   T2                        
5 Nguyễn Huỳnh Minh Duy 04/02/2002   11H2     HOA D5                        
6 Đào Minh Đức 01/02/2002   11H2 X     D6                        
7 Đinh Vũ Hoàng 27/06/2002   11H2 X     D6                        
8 Nguyễn Bình Huy 13/12/2002   11H2   X   T2                        
9 Bùi Nguyễn Khánh Hưng 17/06/2002   11H2   X   T2                        
10 Đỗ Hoàng Ngọc Khánh 08/11/2002   11H2 X     D6                        
11 Nhan Quốc Khánh 06/01/2002   11H2     HOA D5                        
12 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 18/05/2002   11H2     HOA D5                        
13 Phạm Gia Linh 27/11/2002 x 11H2     HOA D5                        
14 Trần Đình Hương Mai 29/09/2002 x 11H2   X   T2                        
15 Nguyễn Thị Tâm Mi 26/10/2002 x 11H2   X   T2                        
16 Phan Xuân Phương Nhi 24/03/2002 x 11H2   X   T2                        
17 Trần Thiện Phước 21/11/2002   11H2   X   T2                        
18 Nguyễn Đức Quyền 13/11/2001   11H2     HOA D5                        
19 Vũ Thị Như Thảo 14/04/2002 x 11H2   X   T2                        
20 Trần Yến Thơ 01/06/2002 x 11H2   X   T2                        
21 Nguyễn Ngọc Minh Thư 21/02/2002 x 11H2   X   T2                        
22 Trần Mai Trang 07/06/2002 x 11H2 X     D6                        
23 Đặng Ngọc Trân 06/03/2002 x 11H2   X   T2                        
24 Huỳnh Bảo Trân 10/10/2002 x 11H2 X     D6                        
25 Hoàng Minh Trí 14/08/2002   11H2   X   T2                        
26 Nguyễn Hoàng Tuấn 27/12/2002   11H2   X   T2                        
27 Lê Ngọc Tuyền 03/07/2002 x 11H2 X     D6                        
28 Phan Kim Tuyền 29/09/2002 x 11H2   X   T2                        
29 Hứa Gia Uyên 22/03/2002 x 11H2 X     D6                        
30 Ngô Thị Cẩm Vân 03/09/2002 x 11H2   X   T2                        
31 Đoàn Quốc Việt 18/07/2002   11H2   X   T2                        
32 Trần Nguyễn Thúy Vy 18/02/2002 x 11H2     HOA D5                        
33 Trần Thảo Vy 11/07/2002 x 11H2   X   T2                        
34 Nguyễn Huỳnh Như Ý 07/09/2002 x 11H2 X     D6                        
35 Nguyễn Lý Hoàng Yến 29/10/2002 x 11H2 X     D6                        
36 Trần Hải Yến 21/07/2002 x 11H2   X   T2                        
1 Nguyễn Mạnh Bảo An 17/05/2002   11LY X     D2                        
2 Nguyễn Tấn An 13/03/2002   11LY X     D2                        
3 Phạm Minh Anh 06/07/2002 x 11LY X     D2                        
4 Tạ Huỳnh Anh 02/12/2002 x 11LY X     D2                        
5 Lương Hòa Gia Bảo 23/01/2002   11LY X     D2                        
6 Dương Hoàng Khánh Bình 30/05/2002 x 11LY X     D2                        
7 Đinh Thảo Duy 20/05/2002 x 11LY X     D2                        
8 Lư Trung Hiếu 23/05/2002   11LY X     D2                        
9 Nguyễn Bá Hùng 16/09/2002   11LY X     D2                        
10 Trần Đinh Huy 23/03/2002   11LY X     D2                        
11 Trần Quốc Huy 04/01/2002   11LY X     D2                        
12 Hà Nguyễn Anh Khoa 03/04/2002   11LY   X   T1                        
13 Ngô Minh Khôi 20/01/2002   11LY   X   T1                        
14 Trần Văn Kiên 15/01/2002   11LY X     D2                        
15 Phạm Ngọc Lam 01/01/2002 x 11LY X     D2                        
16 Trịnh Khánh Linh 26/01/2002 x 11LY   X   T1                        
17 Nguyễn Phú Ngọc 26/03/2002   11LY X     D2                        
18 Châu Trọng Nhân 17/04/2002   11LY X     D2                        
19 Trần Hồng Phúc 21/01/2002   11LY X     D2                        
20 Nguyễn Đào Lan Phương 20/01/2002 x 11LY X     D2                        
21 Trương Khánh Quý 20/10/2002   11LY X     D2                        
22 Phạm Phú Hoàng Sơn 14/06/2002   11LY X     D2                        
23 Trần Minh Thiện 27/08/2002   11LY   X   T1                        
24 Lê Quốc Thịnh 05/11/2002   11LY X     D2                        
25 Lê Trần Quốc Thịnh 06/08/2002   11LY X     D2                        
26 Cao Nguyễn Việt Thư 25/04/2002 x 11LY   X   T1                        
27 Nguyễn Lâm Trí 17/11/2002   11LY X     D2                        
28 Đỗ Quốc Trọng 09/08/2002   11LY     LY D2                        
29 Hồng Phương Uyên 04/11/2002 x 11LY X     D2                        
30 Nguyễn Thị Tường Vy 05/05/2002 x 11LY X     D2                        
1 Nguyễn Lê Khả Ái 04/10/2002 x 11N1 x     D3                        
2 Lê Nguyễn Duy Anh 09/03/2002 x 11N1   x   T3                        
3 Nguyễn Tăng Thùy Dương 27/11/2002 x 11N1   x   T3                        
4 Nguyễn Thị Ngân Hà 04/11/2002 x 11N1   x   T3                        
5 Phạm Bá Hải 14/09/2002   11N1 x     D3                        
6 Tống Gia Hân 16/01/2002 x 11N1   x   T3                        
7 Hoàng Lê Ngọc Hiền 29/07/2002 x 11N1 x     D3                        
8 Phạm Mai Trung Hiếu 01/01/2002   11N1   x   T3                        
9 Nguyễn Chấn Hiệp 01/08/2002   11N1 x     D3                        
10 Nguyễn Thị Minh Hòa 11/06/2002 x 11N1   x   T3                        
11 Nguyễn Đỗ Gia Huy 19/01/2002   11N1 x     D3                        
12 Châu Phạm Quốc Hưng 18/05/2002   11N1   x   T3                        
13 Phạm Ngọc Quỳnh Hương 15/08/2002 x 11N1   x   T3                        
14 Mạch Hoàng Khang 19/01/2002   11N1 x     D3                        
15 Khúc Nguyễn Bình Kiên 05/05/2002   11N1 x     D3                        
16