Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 16/04/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10T 50 1 10T 50
2 10TI 50 2 10TI 50
3 10L 50 3 10L 50
4 10H1 50 4 10H1 50
5 10H2 50 5 10H2 50
6 10S 50 6 10S 50
7 10V 50 7 10V 50
8 10AN1 50 8 10AN1 50
9 10AN2 50 9 10AN2 50
10 10A1 50 10 10A1 50
11 11T 50 11 11T 50
12 11TI 50 12 11TI 50
13 11L 50 13 11L 50
14 11H1 50 14 11H1 50
15 11H2 50 15 11H2 50
16 11S 50 16 11S 50
17 11V 50 17 11V 50
18 11AN1 50 18 11AN1 50
19 11AN2 50 19 11AN2 50
20 11A1 50 20 11A1 50
21 12T 50 21 12T 50
22 12TI 50 22 12TI 50
23 12L 50 23 12L 50
24 12H1 50 24 12H1 50
25 12H2 50 25 12H2 50
26 12S 50 26 12S 50
27 12V 50 27 12V 50
28 12AN1 50 28 12AN1 50
29 12AN2 50 29 12AN2 50
30 12A1 50 30 12A1 50
31 12A2 50 31 12A2 50
32 DŨNG 50 32 T10_1 50
33 HẠNH 50 33 T10_2 50
34 P.HÀ 50 34 L10_1 50
35 TR.HÀ_1 50 35 L10_2 50
36 TR.HÀ_2 50 36 L10_3 50
37 TR.HÀ_4 50 37 L10_4 50
38 TR.HÀ_5 50 38 L10_5 50
39 BĂNG 50 39 H10_1 50
40 NGHI_1 50 40 H10_2 50
41 NGHI_2 50 41 H10_3 50
42 BẰNG 50 42 H10_4 50
43 HẰNGH 50 43 H10_5 50
44 KIỀU_1 50 44 H10_6 50
45 KIỀU_2 50 45 H10_7 50
46 THẢOH 50 46 T11_1 50
47 MINHS 50 47 T11_2 50
48 QUYẾT 50 48 T11_3 50
49 THƯ_1 50 49 L11_1 50
50 THƯ_2 50 50 L11_2 50
51 MỸ_1 50 51 L11_3 50
52 MY_2 50 52 L11_4 50
53 MY_3 50 53 H11_1 50
54 TRUNGA 50 54 H11_2 50
55 HẰNGS 50 55 H11_3 50
56 MỸ_TN_2 50 56 H11_4 50
57     57 H11_5 50
58     58 H11_6 50
59     59 TR.HÀ_3 50
60     60 TR.HÀ_4 50
61     61 BĂNG 50
62     62 NGHI_2 50
63     63 KIỀU_2 50
64     64 MINHS 50
65     65 QUYẾT 50
66     66 THƯ_2 50
67     67 MY_2 50
68     68 MỸ_4 50
69     69 MY_TN_1 50
70     70 MỸ_TN_2 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 27-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn