Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 14/08/2017

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10T 50 1 10T 50
2 10TI 50 2 10TI 50
3 10L 50 3 10L 50
4 10H1 50 4 10H1 50
5 10H2 50 5 10H2 50
6 10S 50 6 10S 50
7 10V 50 7 10V 50
8 10AN1 50 8 10AN1 50
9 10AN2 50 9 10AN2 50
10 10A1 50 10 10A1 50
11 11T 50 11 11T 50
12 11TI 50 12 11TI 50
13 11L 50 13 11L 50
14 11H1 50 14 11H1 50
15 11H2 50 15 11H2 50
16 11S 50 16 11S 50
17 11V 50 17 11V 50
18 11AN1 50 18 11AN1 50
19 11AN2 50 19 11AN2 50
20 11A1 50 20 11A1 50
21 12T 50 21 12T 50
22 12TI 50 22 12TI 50
23 12L 50 23 12L 50
24 12H1 50 24 12H1 50
25 12H2 50 25 12H2 50
26 12S 50 26 12S 50
27 12V 50 27 12V 50
28 12AN1 50 28 12AN1 50
29 12AN2 50 29 12AN2 50
30 12A1 50 30 12A1 50
31 12A2 50 31 12A2 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-08-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn