SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018 - 2019

Chính thức được áp dụng dụng từ ngày 31/12/2018

(Mong quý thầy cô và các em học sinh cập nhật thường xuyên để thực hiện cho chính xác)

[Về trang chủ]

 

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi sáng                              DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG KHỐI 11

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi chiều                            DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU KHỐI 10 + 11

Thời khóa biểu của từng giáo viên                                        DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC BUỔI CHIỀU KHỐI 12

Thời khóa biểu của từng lớp

 

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt