SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Chính thức được áp dụng dụng từ ngày 25/05/2020

(Nhấn F5 để cập nhật TKB mới)

[Về trang chủ]

 

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi sáng                             

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi chiều                           

Thời khóa biểu của từng giáo viên                                      

Thời khóa biểu của từng lớp

Lịch học và danh sách các lớp luyện thi ĐH và TN THPT Quốc gia.

 

 

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt