SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021

Chính thức được áp dụng dụng từ ngày 05/04/2021

(Nhấn F5 để cập nhật TKB mới)

[Về trang chủ]

 

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi sáng                         

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi chiều                           

Thời khóa biểu của từng giáo viên                                      

Thời khóa biểu của từng lớp

Thời khóa biểu và danh sách học sinh học buổi chiều

 

 

 

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt