SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018

Chính thức được áp dụng dụng từ ngày 05/02/2018

(Mong quý thầy cô và các em học sinh cập nhật thường xuyên để thực hiện cho chính xác)

[Về trang chủ]

 

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi sáng                           Thời khóa biểu buổi chiều khối 10 + 11

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi chiều                         Thời khóa biểu buổi chiều khối 12

Thời khóa biểu của từng giáo viên                                        

Thời khóa biểu của từng lớp

 

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt