SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017

Chính thức được áp dụng dụng từ ngày 03/04/2017

(Mong quý thầy cô và các em học sinh cập nhật thường xuyên để thực hiện cho chính xác)

[Về trang chủ]

 

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi sáng                                       Thời khóa biểu trái buổi khối 10

Thời khóa biểu toàn trường - Buổi chiều                                     Thời khóa biểu trái buổi khối 11

Thời khóa biểu của từng giáo viên                                               Thời khóa LTĐH khối 12

Thời khóa biểu của từng lớp                                                        Thời khóa LT khối 12 (Các môn xét tốt nghiệp)

 

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt