HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRUNG TÂM GDX KIÊN GIANG   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc    
       
 
   
BẢNG KẾT QUẢ THÍ SINH THI NGHỀ PHỔ THÔNG    
Khóa ngày 02/04/2017, cấp:THPT    
------------    
Stt Sbd Họ tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị Lớp Nghề dự thi Điểm thi Điểm TB Kết quả Xếp loại ghi  chú
LT TH Đạt Hỏng
                               
1 171001 Lâm Kha Tú An Nữ 11/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 9.5 9.0     9.1 Đạt   Giỏi  
2 171002 Huỳnh Vân Anh Nữ 07/03/2000 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Tin học 10 9.5     9.6 Đạt   Giỏi  
3 171003 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 12/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 10 10.0   10.0 Đạt   Giỏi  
4 171004 Lý Kim  Biên Nữ 08/05/2000 Châu Đốc - An Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 9 9.5     9.4 Đạt   Giỏi  
5 171005 Đỗ Tiến  Đạt Nam 08/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 9.5 9.0     9.1 Đạt   Giỏi  
6 171006 Lý Khánh Đạt Nam 19/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Tin học 9.5 10.0     9.9 Đạt   Giỏi  
7 171007 Phạm Hoàng  Đông Nam 24/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 7.5 8.5     8.3 Đạt   Khá  
8 171008 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 24/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Tin học 9 9.5     9.4 Đạt   Giỏi  
9 171009 Nguyễn Thị Kiên Giang Nữ 24/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Tin học 10 9.0     9.3 Đạt   Giỏi  
10 171010 Lương Gia  Hân Nữ 07/06/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 9.5 9.0     9.1 Đạt   Giỏi  
11 171011 Phạm Ngọc Hân Nữ 11/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 8 9.0     8.8 Đạt   Khá  
12 171012 Võ Huy Hoàng Nam 05/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Tin học 8 9.5     9.1 Đạt   Giỏi  
13 171013 Chiêm Tấn Hưng Nam 23/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11LY Tin học 8 9.5     9.1 Đạt   Giỏi  
14 171014 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 15/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Tin học 9 8.5     8.6 Đạt   Khá  
15 171015 Dương Nguyễn Đăng Khoa Nam 14/11/2000 Cần Thơ THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Tin học 7 8.5     8.1 Đạt   Khá  
16 171016 Nguyễn Thị Yến Khoa Nữ 30/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 9 9.0     9.0 Đạt   Giỏi  
17 171017 Ngô Thanh  Lam Nữ 03/02/2000 Tp Hồ Chí Minh THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 8.5 9.5     9.3 Đạt   Giỏi  
18 171018 Phạm Thị Thanh Lam Nữ 08/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Tin học 9 9.5     9.4 Đạt   Giỏi  
19 171019 Hà Thoại  Lâm Nam 13/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 8.5 7.5     7.8 Đạt   Khá  
20 171020 Trần Xuân Hoàng  Mai Nữ 16/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 8.5 5.0     5.9 Đạt   TB  
21 171021 Châu Mỹ  Ngân Nữ 26/03/2000 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 9 9.0     9.0 Đạt   Giỏi  
22 171022 Nguyễn Đặng Khánh Ngọc Nữ 19/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Tin học 9.5 9.5     9.5 Đạt   Giỏi  
23 171023 Ngô Như Nguyệt Nữ 09/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Tin học 9 9.5     9.4 Đạt   Giỏi  
24 171024 Bùi Mỹ Phước Nữ 18/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Tin học 9 7.0     7.5 Đạt   Khá  
25 171025 Dương Thị Cúc Phương Nữ 26/10/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 10 9.0     9.3 Đạt   Giỏi  
26 171026 Hồ Ngọc Cát Phượng Nữ 14/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 9 8.5     8.6 Đạt   Khá  
27 171027 Trịnh Chỉ Quân Nữ 18/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Tin học 10 9.5     9.6 Đạt   Giỏi  
28 171028 Nguyễn Minh Quang Nam 21/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 8.5 10.0     9.6 Đạt   Giỏi  
29 171029 Huỳnh Bảo Quyên Nữ 16/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 10 9.5     9.6 Đạt   Giỏi  
30 171030 Nguyễn Ngọc  Quỳnh Nữ 16/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 8 8.0     8.0 Đạt   Khá  
31 171031 Nguyễn Phương Thảo Nữ 13/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Tin học 7 8.0     7.8 Đạt   Khá  
32 171032 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 02/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Tin học 9 9.5     9.4 Đạt   Giỏi  
33 171033 Nguyễn Thị Thanh  Thảo Nữ 03/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 9 9.0     9.0 Đạt   Giỏi  
34 171034 Trần Thanh  Thảo Nữ 07/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 9 8.0     8.3 Đạt   Khá  
35 171035 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 21/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Tin học 9 5.0     6.0 Đạt   TB  
36 171036 Nguyễn Thị Mỹ  Tiên Nữ 11/07/2000 Hòn Đất - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 8.5 10.0     9.6 Đạt   Giỏi  
37 171037 Dương Quế Trân Nữ 26/11/2000 Gò Quao - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Tin học 9 9.5     9.4 Đạt   Giỏi  
38 171038 Huỳnh Thị Ngọc  Trân Nữ 11/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 9.5 9.5     9.5 Đạt   Giỏi  
39 171039 Nguyễn Vương Mỹ Trân Nữ 19/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 10 9.5     9.6 Đạt   Giỏi  
40 171040 Tô Huệ  Trân Nữ 11/01/2000 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Tin học 9.5 9.0     9.1 Đạt   Giỏi  
41 171041 Nguyễn Minh Trang Nữ 28/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Tin học 10 8.5     8.9 Đạt   Khá  
42 171042 Phạm Thiên  Trang Nữ 07/05/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 9.5 9.5     9.5 Đạt   Giỏi  
43 171043 Trần Thị Tuyết Trang Nữ 28/04/2000 Hòn Đất - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Tin học 8.5 9.0     8.9 Đạt   Khá  
44 171044 Quách Minh Tuyết Nữ 15/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Tin học 9.5 10.0     9.9 Đạt   Giỏi  
45 171045 Đỗ Lâm Tường Vy Nữ 26/04/2000 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Tin học 10 10.0   10.0 Đạt   Giỏi  
46 171046 Nguyễn Thảo Vy Nữ 29/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Tin học 9.5 9.0     9.1 Đạt   Giỏi  
47 171047 Võ Thị Tường Vy Nữ 03/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Tin học 9 9.0     9.0 Đạt   Giỏi  
48 171048 Liêu Huỳnh Nguyệt Ái Nữ 13/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
49 171049 Lương Khả Ái Nữ 10/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
50 171050 Đỗ Lê An Nam 25/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
51 171051 Nguyễn Thị Nhựt An Nữ 01/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
52 171052 Thái Nguyễn Andy Nữ 17/06/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 7.5 9.5     9.0 Đạt   Giỏi  
53 171053 Chung Thảo Anh Nữ 10/08/2000 An Biên - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11LY Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
54 171054 Đặng Đoàn Quốc Anh Nam 21/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11LY Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
55 171055 Đặng Lê Trâm  Anh Nữ 24/02/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
56 171056 Hoàng Kỳ  Anh Nữ 02/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
57 171057 Lại Lan Anh Nữ 18/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
58 171058 Trần Lê Phương Anh Nữ 06/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
59 171059 Lý Vũ Trang Anh Nữ 08/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Điện dân dụng 5 10.0     8.8 Đạt   Khá  
60 171060 Ngô Quỳnh Anh Nữ 17/12/2000 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 7 9.5     8.9 Đạt   Khá  
61 171061 Nguyễn Đình Khuê  Anh Nữ 07/09/2000 Hà Tiên - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
62 171062 Nguyễn Duy Anh Nam 02/02/2000 Tp Hồ Chí Minh THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 5 10.0     8.8 Đạt   Khá  
63 171063 Nguyễn Lê Nam Anh Nam 31/08/2000 Kiên Hải - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
64 171064 Nguyễn Ngọc  Anh Nữ 26/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
65 171065 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 06/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 5 10.0     8.8 Đạt   Khá  
66 171066 Nguyễn Phạm Minh  Anh Nữ 20/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
67 171067 Phạm Bùi Phương Anh Nữ 10/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
68 171068 Phạm Kiều Anh Nữ 03/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
69 171069 Quách Thị Thiên Anh Nữ 13/06/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
70 171070 Quảng Thùy Anh Nữ 02/09/2000 Hòn Đất - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 8.5 10.0     9.6 Đạt   Giỏi  
71 171071 Trịnh Hoàng Kiều Anh Nữ 10/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
72 171072 Võ Minh  Anh Nữ 02/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
73 171073 Lưu Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 06/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
74 171074 Phan Huỳnh Bách Nam 23/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 7 9.5     8.9 Đạt   Khá  
75 171075 Huỳnh Trọng  Bảnh Nam 15/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
76 171076 Lê Gia Bảo Nam 30/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 7.5 9.5     9.0 Đạt   Giỏi  
77 171077 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo Nam 09/04/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 8.5 10.0     9.6 Đạt   Giỏi  
78 171078 Trần Thanh  Bảo Nam 03/09/2000 An Biên - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 8 10.0     9.5 Đạt   Giỏi  
79 171079 Tô Thanh Bình Nam 10/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 5 9.5     8.4 Đạt   Khá  
80 171080 Khưu Hồ Việt  Chấn Nam 17/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
81 171081 Phạm Ngọc Hải  Đăng Nam 02/05/2000 Kiên Lương - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
82 171082 Trần Hữu  Đăng Nam 02/03/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
83 171083 Trương Hải Đăng Nam 19/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
84 171084 Đỗ Tiến Đạt Nam 20/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
85 171085 Hoàng Mạnh Đạt Nam 31/01/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 5.5 9.5     8.5 Đạt   Khá  
86 171086 Lâm Vạn  Đạt Nam 06/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
87 171087 Trần Duy Đạt Nam 13/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
88 171088 Huỳnh Phúc Gia  Đoàn Nam 12/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 8 10.0     9.5 Đạt   Giỏi  
89 171089 Trần Kim  Dung Nữ 20/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
90 171090 Trương Huỳnh Tiến Dũng Nam 30/10/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 8.5 10.0     9.6 Đạt   Giỏi  
91 171091 Lê Thị Thùy  Dương Nữ 19/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
92 171092 Nguyễn Thị Thùy  Dương Nữ 02/02/2000 Hòn Đất - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
93 171093 Trần Vũ Nam  Dương Nam 19/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
94 171094 Mạch Thúy Duy Nữ 16/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
95 171095 Nguyễn Thành  Duy Nam 10/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 5 9.5     8.4 Đạt   Khá  
96 171096 Hứa Mỹ  Duyên Nữ 05/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
97 171097 Lê Nguyễn Ngọc  Duyên Nữ 09/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
98 171098 Trần Nguyễn Ánh  Duyên Nữ 10/02/2000 Tp Hồ Chí Minh THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
99 171099 Bùi Thị Huỳnh  Giang Nữ 18/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 5.5 10.0     8.9 Đạt   Khá  
100 171100 Đặng Trường  Giang Nam 11/01/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
101 171101 Nguyễn Thục Hạ  Giang Nữ 24/08/2000 Quế Sơn - Quảng Nam THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
102 171102 Quách Thị  Giàu Nữ 06/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 7 9.5     8.9 Đạt   Khá  
103 171103 Nguyễn Lê Thanh Hà Nữ 30/06/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
104 171104 Nguyễn Phương Hà Nữ 16/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11VA Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
105 171105 Triệu Quang  Hà Nam 07/03/2000 Kiên Lương - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
106 171106 Huỳnh Võ Ngọc  Hân Nữ 04/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
107 171107 Trần Thị Gia  Hân Nữ 27/02/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 5.5 9.5     8.5 Đạt   Khá  
108 171108 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 02/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
109 171109 Danh Vũ  Hào Nam 23/07/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 7 9.5     8.9 Đạt   Khá  
110 171110 Nguyễn Châu Quốc Hào Nam 09/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 8 9.5     9.1 Đạt   Giỏi  
111 171111 Hà Hoàng  Hảo Nam 10/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 7.5 9.5     9.0 Đạt   Giỏi  
112 171112 Trần Vận Hảo Nữ 11/03/2000 Tp Hồ Chí Minh THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11LY Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
113 171113 Lê Trung  Hậu Nam 09/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
114 171114 Hoàng Thái Xuân Hiền Nữ 24/11/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 8 10.0     9.5 Đạt   Giỏi  
115 171115 Lê Thanh  Hiếu Nam 11/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 5.5 9.5     8.5 Đạt   Khá  
116 171116 Lê Trung  Hiếu Nam 18/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
117 171117 Phạm Trung  Hiếu Nam 11/06/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 7 9.5     8.9 Đạt   Khá  
118 171118 Thái Quốc  Hoài Nam 29/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
119 171119 Phạm Trung  Hoàng Nam 12/07/2000 Long Hồ - Vĩnh Long THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
120 171120 Phạm Nguyễn Nam Huân Nam 12/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
121 171121 Trần Văn  Hùng Nam 23/05/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
122 171122 Đăng Quang Hưng Nam 27/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11LY Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
123 171123 Nguyễn Tiến Hưng Nam 07/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
124 171124 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 17/07/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
125 171125 Đoàn Quốc  Huy Nam 16/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 8 10.0     9.5 Đạt   Giỏi  
126 171126 Lâm Tân Huy Nam 03/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
127 171127 Nguyễn Trần Gia Huy Nam 14/11/2000 Hà Tiên - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
128 171128 Võ Nguyễn Minh Huy Nam 16/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 5 9.5     8.4 Đạt   Khá  
129 171129 Nguyễn Phan Ngọc  Huyên Nữ 02/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 5.5 10.0     8.9 Đạt   Khá  
130 171130 Lê Hồng Kha Nam 06/01/1999 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
131 171131 Đặng Lê Hưng  Khang Nam 13/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
132 171132 Nguyễn Trường  Khang Nam 17/02/2000 An Minh - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
133 171133 Phạm Ngọc  Khánh Nữ 16/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 5.5 10.0     8.9 Đạt   Khá  
134 171134 Trần Bửu Khánh Nam 15/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11LY Điện dân dụng 8 10.0     9.5 Đạt   Giỏi  
135 171135 Lâm Ngọc Anh  Khoa Nam 27/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
136 171136 Lê Công Anh Khoa Nam 09/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 6.5 9.5     8.8 Đạt   Khá  
137 171137 Lê Nhật Minh  Khoa Nữ 08/12/2000 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
138 171138 Nguyễn Đăng  Khoa Nam 03/12/2000 Gò Quao - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 5.5 10.0     8.9 Đạt   Khá  
139 171139 Nguyễn Anh  Kiệt Nam 01/05/2000 Hòn Đất - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
140 171140 Dương Kim  Linh Nữ 07/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Si Điện dân dụng 6 9.5     8.6 Đạt   Khá  
141 171141 Giang Bữu  Linh Nữ 02/05/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
142 171142 Nguyễn Hoàng Khánh  Linh Nữ 22/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 8 10.0     9.5 Đạt   Giỏi  
143 171143 Trần Tú Linh Nữ 24/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
144 171144 Vũ Bùi Phương  Linh Nữ 01/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
145 171145 Cao Đức Lộc Nam 29/04/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
146 171146 Phạm Vĩnh  Lộc Nam 18/01/2000 Châu Đốc - An Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 7.5 9.5     9.0 Đạt   Giỏi  
147 171147 Trần Hữu  Lộc Nam 29/03/2000 Hòn Đất - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
148 171148 Châu Ngọc  Lợi Nữ 27/11/2000 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6 9.5     8.6 Đạt   Khá  
149 171149 Quách Đại Lợi Nam 31/01/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 6 10.0     9.0 Đạt   Giỏi  
150 171150 Đặng Hải  Long Nam 16/02/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 5 10.0     8.8 Đạt   Khá  
151 171151 Đỗ Hoàng  Long Nam 11/12/2000 Gò Quao - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 7.5 9.5     9.0 Đạt   Giỏi  
152 171152 Đỗ Nguyễn Thiên  Long Nam 04/04/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
153 171153 Lê Hoàng  Long Nam 04/08/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N1 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
154 171154 Nguyễn Đình Long Nam 07/01/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11N2 Điện dân dụng 5 10.0     8.8 Đạt   Khá  
155 171155 Nguyễn Hoàng  Long Nam 26/11/2000 Tp Hồ Chí Minh THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11TO Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
156 171156 Nguyễn Ngọc  Long Nam 02/03/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A2 Điện dân dụng 7 10.0     9.3 Đạt   Giỏi  
157 171157 Trần Phi Long Nam 01/05/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
158 171158 Huỳnh Xuân  Mai Nữ 06/10/2000 An Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0     9.1 Đạt   Giỏi  
159 171159 Lê Thị Huỳnh Mai Nữ 16/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11Ti Điện dân dụng 6 9.5     8.6 Đạt   Khá  
160 171160 Ngô Thị Trúc Mai Nữ 15/11/2000 Tp Hồ Chí Minh THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11H2 Điện dân dụng 7.5 10.0     9.4 Đạt   Giỏi  
161 171161