SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

 

XEM ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

[Về trang chủ]

XEM ĐIỂM HỌC TẬP NĂM HỌC 2016 - 2017

Chú ý: Nếu học sinh muốn phúc khảo điểm thi thì nộp đơn tại phòng văn thư.

            Hạn chót nhận đơn đến 15giờ ngày thứ 3 (16/05/2017).

           

KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG 2016 - 2017

 

Điểm học tập của học sinh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt